Bookmark and Share

Ambulance paliativní medicíny a léčby bolesti

BÝT DOMA! Zkušenosti ukazují, že toto je jedno z největších přání těžce nemocných lidí.

Naše ambulance chce přispět k tomu, aby to doma šlo co nejlépe a nejdéle. Slouží všem, kteří trpí bolestmi nebo jinými obtížemi doprovázejícími závažná onemocnění. 

V současné době funguje 3 dny v týdnu; abyste nemuseli na vyšetření čekat, prosíme, objednejte se u vrchní sestry Zdeňky Pixové; buď telefonicky na čísle 416 733 185, nebo emailem na vrchni@hospiclitomerice.cz. Je možná i návštěva lékaře v domácím prostředí nemocného.

Kompletní péči poskytujeme pojištěncům České průmyslové zdravotní pojišťovny a Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra. Klienty ostatních pojištoven ochotně vyšetříme a doporučíme léčbu, nemáme však zatím s jejich pojišťovnami uzavřenou smlouvu, proto nemůžeme např. vydat recepty na léky, nebo žádanky na další vyšetření.

Jde nám o člověka, nikdo od nás neodejde neošetřen.

Pomozte nám, prosím, vyvíjet tlak především na VZP, kde se nám dosud nepodařilo uzavřít smlouvu.