Bookmark and Share

Dobročinný obchod Bona Fide

Dobročinný obchod Bona Fide
Dobročinný obchod Bona Fide

Novinky z obchodu:
Dobročinný obchod HsŠ za rok a půl své existence prokázal svou udržitelnost na trhu a navázal spolupráci s více než 67 dodavateli.
Kromě dárkového sortimentu a knih s paliativní tématikou, teď tedy nabízí mj. i pochutiny jako jsou báječné marmelády, čatní, sušené ovoce nebo 4 druhy chutných bylinných likérů.

Podařil se již druhý ročník akce „Den Jinak“ pro zaměstnance Hospice, který pomáhá zprostředkovat  odměnu za jejich náročnou péči o pacienty. V rámci akce si mohli zaměstnanci užít např. masáže zdarma nebo příjemné slevy u komerčních partnerů.

Činnost obchodu je od května 2016 vidět také na turistickém portálu Brána do Čech, kde se také mj. zařadil do seznamu míst, na kterých můžete zakoupit výrobky s regionální značkou a fair trade výrobky.

Přes léto jsou naplánovány také jarmarky, které kromě prodeje na podporu Hospice pomáhají také oslovit širší veřejnost o významu hospicové péče.

Za všechny dary Všem dárcům nesmírně děkujeme a vážíme si Vaší pomoci.

Dobročinný obchod Hospice sv. Štěpána BONA FIDE se nachází v Litoměřicích v Michalské ulici č. 21 na rohu ulic Michalská a Jarošova a slouží pro podporu činnosti Hospice sv. Štěpána, především pro podporu služby domácí hospicové péče.

Otevírací doba:  
pondělí - pátek: 8:30 - 17:30 hodin
sobota:              10:00 - 15:00 hodin

Jaké zboží nabízíme:

  • umělecké předměty - grafiky, fotografie, výtvarné objekty, interiérové lampičky
  • výrobky chráněných dílen
  • knihy o paliativní péči
  • ručně vyráběné textilní výrobky - tašky, sáčky, zástěry
  • ručně vyráběné hračky pro děti
  • přání a pohlednice pro různé příležitosti - výrobky Dílny ručního papíru a Nakladatelství malířů s tělesným postižením, malujících ústy a nohama
  • šperky
  • ozdobné předměty
  • potravinářské výrobky
  • oblečení z druhé ruky

Vedoucí obchodu: Alžběta Nasková, tel. 731 402 546, email: obchod@hospiclitomerice.cz

Zboží přijímáme buď jako dar nebo do komise, zájemci, kontaktujte prosím vedoucí obchodu.

Proč provozujeme obchod?
Tyto obchůdky jsou běžné ve vyspělém světě, kde je charita nedílnou součástí života. To, že další prostředky jsou pro hospic nezbytné, dokládá i fakt, že platby pojišťoven, pacientů a dotace státu pokrývají u lůžkového hospice jen necelých 80 % potřebných nákladů, u domácího, kde zatím bylo možné uzavřít smlouvu jen se dvěma menšími pojišťovnami, je to výrazně méně. Nedílnou součástí a výraznou pomocí jsou také dobrovolníci, kteří zajišťují provoz obchodu a podílí se na propagaci našich služeb.
Těšíme se na Vaši návštěvu!

Přečtěte si: http://www.5plus2.cz/?e=EE-LITOMERICE&d=16.12.2016#strana=2