Bookmark and Share

Dobrovolníci

Nově vypsaný výcvik dobrovolníků do lůžkového i DOMÁCÍHO hospice:

Předpokladem pro dobrovolnickou práci v hospici (v obou formách) je absolvování 47 hodin trvajícího výcviku + 4 dní (32h) praxe v lůžkovém hospici (je možná maximální absence na 1 večer nebo 1/2 víkendového dne). 

Prvním krokem je kontaktování koordinátorky (viz níže), která vám zašle registrační kartu a dotazník, po jejichž vyplnění a vrácení se domluvíte na osobním pohovoru v hospici. Po něm vyrozumíme uchazeče, zda je do výcviku přijat. Chráníme naše klienty, vás i sebe jako organizaci - proto je nutné se vzájemně poznat a současně vás připravit na situace, do kterých se jako dobrovolník můžete dostat. Také vy se poté můžete rozhodnout, zda je hospic místem, v němž chcete jako dobrovolník působit. Na tom, zda jsme se jako organizace a dobrovolník "sešli", se budeme domlouvat v průběhu celého procesu a závěrečné slovo padne při posledním, evaluačním setkání v červnu.

Plán výcviku pro rok 2018:

do 5. 1. 2018 je možné se přihlašovat na níže uvedench kontaktech

  • středa 10. 1. 2018, 15:30 - 18:30 "Motivace" (úvodní setkání, seznámení, motivace, proč se chci stát dobrovolníkem, seznámení se službami hospice a paliativní péčí obecně)
  • středa 31. 1. 2018, 15:30 - 18:30 "Paliativní péče o umírajícího v lůžkovém i domácím hospici" (setkání s lékařkou a zdravotní sestrou, které přiblíží nejčastější příznaky umírajících, potřeby nemocných i rodiny jak v domácí tak v lůžkové části a předvedou kompenzační pomůcky)
  • víkend 3. - 4. 2. 2018, 9:00 - 17:00 "Sebezkušenost" (Jakou roli hraje v týmu dobrovolník a jeho koordinátor? Jak je důležitá týmová spolupráce a k čemu jsou nám hranice? Jak se postarat o sebe a chránit se před vyhořením? Odpovědi nejen na tyto otázky se dozvíte během prvního víkendu)
  • středa 7. 3. 2018, 15:30 - 18:30 "Základy ošetřovatelské péče" (Praktické a nácvikové setkání, během kterého se naučíte základní ošetřovatelské postupy, jako jsou přebalování, péče o kůži a dutinu ústní, polohování, krmení, přesazování z lůžka na židli a mnohé další)
  • pátek 16. 3. + víkend 17. - 18. 3. 2018, pátek 15:30 - 18:30, víkend 9:00 - 17:00 "Práce v rodině" (páteční dokument o umírání v sobotu rozebereme, budeme se učit zvládat situace, které můžou v rodinách nastat, komunikovat s umírajícícmi i jejich blízkými a také pracovat s vlastními emocemi)
  • středa 13. 6. 2018, 15:30 - 18:30 "Evaluace" (po sdílení zkušeností ze stáže se během jednotlivě probíhajících hodnotících rozhovorů dohodneme na další spolupráci a předáme certifikáty těm, kteří splnili podmínky výcviku)

Stáž v lůžkovém hospici je nedílnou součástí výcviku a je třeba si ji domluvit s vrchní sestrou (bude přítomna na výcviku) v daném časovém rozmezí - od poloviny března do poloviny června. Je třeba jí věnovat 4 dny (á 8 hodin).

Po ukončení výcviku je třeba dodat aktuální výpis z Rejstříku trestů.

Platba za celý výcvik je 500,- Kč

Koordinátorka dobrovolníků: 
Mgr. Dagmar Pelcová, DiS., 731 604 052, domaci@hospiclitomerice.cz.
Vstupní dotazník pro vážné zájemce
Fotogalerie Dobrovolníci v hospici
Dobrovolníci v hospici

04.01.2013 13:00

Počet fotek ve fotogalerii: 10

Fotogalerie Zobrazit fotky Dobrovolníci v hospici