Bookmark and Share

Domácí hospicová péče

Poslání domácí hospicová péče:

Posláním domácí hospicové péče je všestranná podpora a pomoc rodinám i jednotlivcům, kteří se rozhodli pečovat domao vážně terminálně nemocnou blízkou osobu. Toto poslání naplňujeme praktickým provázením všech zúčastněných osob touto nelehkou situací dle jejich individuálních potřeb a zájmů.

Co v domácí hospicové péči nabízíme?

 • informujeme rodinu o důležitých okolnostech péče o umírajícího člověka, pomůžeme rodině zvážit její možnosti
 • nepřetržitou pohotovost sester na telefonu a v případě potřeby i lékaře
 • poskytujeme všestrannou podporu rodině, která na sebe vzala péči o člověka, který umíráDomácí hospicovou péči podporuje Nadace ČEZ.
 • pomáháme rodině zaškolit členy rodiny v ošetřování nemocného
 • jsme rodině nablízku, dostaví-li se nejistota, osamělost a vyčerpání
 • zajistíme zdravotnickou péči doma - léčbu bolesti a dalších symptomů (do rodiny dochází lékař a zdravotní sestra)
 • spolupracujeme s dalšími lékaři - praktiky i odbornými specialisty, s psychology, duchovními a sociálními pracovníky

   

 • pomáháme v domácím prostředí kvalifikovaně zvládat bolest a další průvodní jevy terminální fáze onemocnění
 • zapůjčíme  zdravotnické vybavení a pomůcky potřebné pro zajištění kvalitní a úlevné péče o pacienta

 • připravujeme rodinu na úmrtí blízkého člověka (jak to může probíhat, co je třeba nachystat, udělat, ...)
 • se souhlasem rodiny provedeme pietní úpravu těla zesnulého a, je-li potřeba, pomůžeme s vypravením pohřbu
 • kontakt s rodinou trvá, v případě zájmu, i po úmrtí nemocného.                                                                                      

 Komu je domácí hospicové péče určena?

 

Domácí hospicová péče je určena jako podpora rodinám (popř. jiným blízkým osobám), které se

 

ADRA podporu domácí hospicovou péči

 

 

rozhodly pečovat o svého blízkého v domácím prostředí. Je dostupná 24 hodin 7 dní v týdnu.

Kolik domácí hospicová péče stojí nemocného?

 

Domácí hospicová péče není zatím hrazena všemi zdravotními pojišťovnami, proto je nutná spoluúčast rodiny

 

 

 

 

či nemocného. Od února 2018 je přesto tato služba poskytována bezplatně.

 

V mimořádných sociálně složitých situacích klienta nebo rodiny lze po domluvě rozhodnutím ředitele hospice platbu snížit až na 0 Kč.
Jednorázová návštěva sestry a/nebo sociální pracovnice a lékaře bez navazujícího poskytování služby: 300 Kč

Jednorázová návštěva sestry a/nebo sociální pracovnice: bez navazujícího poskytování služby: 200 Kč.

Cestovné: Cestovné není účtováno zvlášť.

Budeme vděční za jakýkoli příspěvek, bude-li to v možnostech rodiny.

Poradna: Odborné sociální poradenství je zdarma.

Léky, jejichž předepsání zajistíme u praktického nebo odborného lékaře nemocného, si nemocný nebo rodina hradí zvlášť.

Kolik domácí hospicová péče stojí hospic?

Reálné náklady na poskytování služby jsou závislé mimo jiné na počtu pacientů. Kalkulace v roce 2015 vycházely na 2000 Kč/den (zahrnují mzdy sester a lékařů včetně nepřetržité pohotovostní služby, mzdu sociální pracovnice, náklady na dopravu k nemocnému, náklady na nezbytné léky a zdravotnický materiál) Protože chceme zachovat její dostupnost všem potřebným, jsme vděčni za každý dar dle vašich možností.

Kritéria rozhodující pro přijetí do domácí hospicové péče jsou:

 • Klient trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo terminálním stádiu.
 • On i jeho rodina jsou seznámeni s diagnózou.
 • Klient si přeje péči v domácím prostředí.
 • Klient i jeho rodina rozumějí limitům domácí hospicové péče a souhlasí s jejími principy.
 • Klientova rodina je ochotna spolupracovat  a alespoň jedna osoba je ochotna a především schopna převzít odpovědnost za kontinuální péči o klienta.
 • Klientovo bydliště by nemělo být vzdáleno více než 30 km od Litoměřic. Tato vzdálenost je hraniční, pokud chce tým domácí hospicové péče poskytnout rychlou a účinnou pomoc v případech vyžadujících nezbytnou přítomnost pracovníků týmu u lůžka umírajícího
 • praktický lékař souhlasí s přijetím pacienta do naší péče a vyplní Poukaz na ošetření, tzv. "K", k němuž přiloží aktuální zprávu o zdravotním stavu nemocného, na základě které bude nemocný přijat do naší péče.

Nejprve kontaktujte naši sociální pracovnici pro domácí péči Mgr. Dagmar Pelcovou buď mailem, nebo na tel. čísle 731 604 052, možné je i po předchozí domluvě osobní setkání v hospici. 

V rámci péče domácího hospice poskytujeme také terénní odlehčovací službu.