Bookmark and Share

Terénní odlehčovací služba

Odlehčovací služba Vás zastoupí a Vy můžete využít tento čas k tolik potřebnému odpočinku nebo vyřízení osobních záležitostí. 

Komu je odlehčovací služba určena? 

 • osobám s jistou mírou závislosti na jiné osobě (jsou to osoby, které potřebují 24 hodinovou pomoc druhé osoby)                                                                                                               
 • a samozřejmě pak pečujícím o tyto osoby, kterým poskytujeme možnost oddechu 

Komu odlehčovací služba určena není?

 • osobám, které nejsou závislé na pomoci jiné osoby, resp. osobám o které druhé osoba nepečuje
 • osobám, které vyžadují speciální zdravotní péči (př. zdravotní úkony, které jsou v kompetenci zdravotníka a nejsou zajištěné zdravotnickým zařízením)
 • osobám s nezaléčeným psychiatrickým onemocněním
 • odlehčovací služby nenahrazují jiné typy sociálních služeb (př. pečovatelské služby) - tzn. neposkytují se tam, kde klient vyžaduje pouze jednorázový úkon (př. hygiena, nákup), který nevede k odlehčení pečujícího 

Cíle odlehčovací služby:

 • klient v případě nepřítomnosti pečujícího má zabezpečeny všechny úkony péče o jeho osobu, má zajištěnou stravu i pomoc při stravování (má zabezpečeny základní biologické lidské potřeby)
 • klient je v sociálním kontaktu (má zabezpečeny sociální lidské potřeby)

Další možný pozitivní dopad odlehčovací služby:

 • odpočinutý pečující
 • pečující mající svůj osobní život a zachované sociální kontakty
 • pečující bez syndromu vyhoření
 • motivovaný pečující
 • posílení pozitivního vztahu mezi klientem a pečujícím ("vytrhnutí ze stereotypu")

Výše úhrad za poskytování odlehčovacích služeb:
Úhrady za poskytnuté služby se odvíjí od skutečně spotřebovaného času. To znamená, že se stanovená hodinová sazba při nespotřebování celé této hodiny poměrně krátí. Za služby jsou v souladu s vyhláškou č.505/2006 Sb. požadovány úhrady v následující výši:

 • všední dny v základní intervenční době (8:00 - 15:30 hodin)     100 Kč/1 hodina                            
 • přirážka za služby v mimořádné intervenční době                         30 Kč/1 hodina
 • výjezd dvou ošetřovatelů ke klientovi                                             130 Kč/1 hodina
 • cesta ke klientovi                                                                                    5 Kč/1 kilometr

Provozní doba:
Základní intervenční doba je ve všední dny od 8:00 do 15:30 hodin.

Mimořádná intervenční doba je ve všední dny od 15:30 do 8:00 hodin a o víkendech a svátcích po celých 24 hodin
Požadavek na péči v mimořádné intervenční době je třeba nahlásit  alespoň 5 pracovních dní předem. 
Poskytování terénní odlehčovací služby je omezeno na maximálně 8 hodin v jednom časovém sledu a na 50 hodin za kalendářní měsíc.

Jak si odlehčovací službu dohodnout
Nejprve kontaktujte naši sociální pracovnici pro domácí péči Mgr. Dagmar Pelcovou buď mailem, nebo na tel. čísle 731 604 052, možné je i osobní setkání v hospici.  Probere s Vámi Vaše očekávání a naše možnosti. Pokud se dohodnete, uzavře s Vámi smlouvu o poskytování terénní odlehčovací služby.

V rámci péče domácího hospice poskytujeme také domácí hospicovou péči.