Bookmark and Share

Žádost o potvrzení o daru

Finanční pomoc hospici s využitím daňového zvýhodnění

Připomínáme možnost pomoci hospici prostřednictvím daru s tím, že hodnotu daru je možno za zdaňovací období (tj. kalendářní rok) odečíst od daňového základu a následně platit i nižší daň z příjmu.

Fyzické osoby: úhrnná hodnota darů musí činit alespoň 2 % ze základu daně  nebo být ve výši alespoň 1.000,- Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně (viz § 15 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů v platném znění).

Právnické osoby: hodnota daru musí přesáhnout alespoň 2.000,- Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně (viz § 20 odst. 8 zák. č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů v platném znění).

Poskytnutí daru musí poplatník (dárce) prokázat. Při přijetí daru předá zástupce hospice dárci potvrzení, případně uzavře s dárcem darovací smlouvu.

Darovací smlouva by měla obsahovat:

  • vymezení smluvních stran (dárce a obdarovaný, tj. hospic),
  • předmět daru (částka v Kč),
  • prohlášení obdarovaného, že dar přijímá,
  • potvrzení o převzetí daru (pokladní doklad, případně výpis z bankovního účtu).
Žádost o potvrzení o daru
Červeně jsou označeny povinné údaje.