Bookmark and Share

Lůžková péče

Pro zajištění dobré paliativní péče v našem regionu, ale i širším okolí poskytujeme několik typů služeb:

  • Lůžkovou hospicovou péči těm nemocným, kteří potřebují paliativní léčbu a z jakéhokoli důvodu nemohou být doma
  • Sociální lůžka pro klienty, u kterých díky zlepšení zdravotního stavu pominul důvod hospitalizace, ale nemohou se z vážného důvodu vrátit do svého přirozeného prostředí.
  • Kromě péče na lůžkách provozujeme také Poradnu a půjčovnu pomůcekpro rodiny, které pečují o těžce nemocné v domácím prostředí.
  • Aby se myšlenky hospicové a paliativní péče dostaly k co nejširšímu okruhu lidí, provozujeme také Edukační centrum.
  • Poradenská služba pro lékaře

Potřebujete poradit? Všechny dotazy ohledně lůžkové péče (umístění pacienta, respitní pobyty, podmínky, ...) vyřizuje sociální pracovnice Bc. Lucie Marková, DiS., email socialni@hospiclitomerice.cz, tel. 416 733 185 nebo 737 265 822.

Dokumenty ke stažení