Bookmark and Share

Sociální a odlehčovací lůžka

Odlehčovací pobyt (tzv. respitní)

Odlehčovací služba je poskytována Hospicem sv. Štěpána jako časově ohraničená možnost odpočinku a zajištění péče o dlouhodobě nemocného pacienta, o něhož se stará rodina či jiná blízká osoba. Služba je poskytována jako pobytová v Hospici sv. Štěpána v Litoměřicích a zahrnuje následující činnosti, dohodnuté na základě smlouvy a individuálního plánu s klientem:

 • pomoc při zvládání úkonů péče o vlastní osobu (strava, oblékání, pohyb po zařízení atd.);
 • pomoc při osobní hygieně (poskytnutí podmínek, zákl. péče o vlasy a nehty, pomoc při použití WC atd.);
 • poskytnutí stravy;
 • poskytnutí ubytování a úklidu;
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím;
 • pomoc při uplatňování práv, zájmů a při obstarávání osobních záležitostí a další činnosti v souladu s §44 Zákona o sociálních službách.

Služba se poskytuje na dobu určitou, zpravidla na 2 – 6 týdnů. Cílem je umožnit pečující osobě (či osobám) volný čas pro odpočinek, regeneraci sil či vyřízení nutných záležitostí a také poskytnutí podpory jak pacientovi, tak osobě pečující.

Při přijetí na odlehčovací pobyt je s klientem uzavřena tato smlouva.

Cílová skupina klientů

Pro odlehčovací pobyt je indikován klient, který:

 • z důvodu nemoci, handicapu nebo věku není schopen zajistit péči o vlastní osobu v domácím prostředí;
 • přichází z domácího prostředí, kde o něj pečují členové rodiny nebo osoby blízké.

Klienta není možné přijmout, pokud:

 • je naplněna kapacita odlehčovacích lůžek;
 • žádá o službu, kterou neposkytuje naše zařízení;
 • jeho zdravotní stav vyžaduje péči na akutním lůžku;
 • jeho zdravotní stav vyžaduje péči zařízení se zvláštním režimem (nemocní Alzheimerovou nemocí, dementní, atp., kteří chodí a u nichž existuje riziko odchodu z oddělení či budovy – „bloudění“);
 • je mladší 18 let;
 • je závislý na návykových látkách.

Platby:

Cena za odlehčovací službu se s platností od 1.1.2013 mění takto: 

 • Strava         150,- Kč (případná II. večeře +15,- Kč)   
 • Ubytování  170,- Kč  
 • Platba za péči - dle spotřebovaných úkonů péče, nebo denním podílem příspěvku na péči

Co je třeba pro přijetí:

 

 • Žádost o přijetí potvrzenou ošetřujícím lékařem
 • Zdravotní záznam vyplněný ošetřujícím lékařem 
 • občanský průkaz
 • kartu pojišťovny
 • užívané léky na celou dobu pobytu
 • pleny a další hygienické pomůcky na celou dobu pobytu
 • příp. Rozhodnutí o přidělení Příspěvku na péči

 

Sociální lůžka

Podle terminologie zákona o sociálních službách se jedná  o „Sociální služby poskytovaném ve zdravotnickém zařízení“. Co konkrétně to znamená v hospici? 

Někdy se setkáváme s tím, že zdravotní stav pacienta, který byl v hospici nebo i v nemocnici se zlepší natolik, že pomine důvod jeho další hospitalizace. Pacient by mohl být propuštěn domů. Jsou případy, kdy to však možné není:

 • rodina není
 • rodina se nemůže nebo nechce starat
 • v místě bydliště nejsou dostupné žádné podpůrné služby (např. domácí péče)

Klienti, kteří se takto, díky zlepšení svého zdravotního stavu dostávali do neřešitelné situace, mají nyní možnost využít  tzv. sociálních lůžek.

Co se zde nabízí:

 • ubytování v  jedno a dvoulůžkových pokojících  s vlastním příslušenstvím
 • dvoulůžkový pokoj je vhodný i pro manželský pár
 • možnost rovněž využívat všechny výhody a  zázemí, které hospic poskytuje - celodenní stravování, včetně dietní stravy, možnost  praní osobního prádla, užívání společenských prostor, hospicové kaple, atria...
 • bude se o ně starat známý personál.

 Při přijetí na sociální lůžko je s klientem uzavřena tato smlouva.