Bookmark and Share

Cíl a poslání hospice

Jsme specializované nestátní zdravotnické zařízení poskytující našim pacientům  a jejich rodinám paliativní léčbu a péči. Jedná se o péči zaměřenou na předcházení utrpení a léčbu všech příznaků, které přináší život ohrožující nemoc.

Cílem naší práce je zajistit nemocnému i jeho rodině maximální kvalitu života, a to jak v domácím prostředí, tak při hospitalizaci v našem lůžkovém zařízení. Za tímto účelem provozujeme také poradnu s půjčovnou pomůcek, ambulanci paliativní medicíny a léčby bolesti.

V lednu 2014 byl zahájen projekt domácí hospicové péče, kterou poskytujeme  do vzdálenosti do 25 km od Litoměřic.