Bookmark and Share

Duchovní služba

Duchovní službou v hospici je pověřen katolický kněz P. Józef Szeliga, který slouží mši svatou v hospicové kapli vždy v úterý a sobotu od 16:00 hodin. Na požádání dochází za pacienty i mimo tuto dobu. Na přání jednotlivých klientů jsou samozřejmě k dispozici také duchovní jiných vyznání.

Pravidelné bohoslužby:

úterý a sobota (s nedělní platností)  16:00 hod.