Bookmark and Share

Z naší kroniky

 

Jsme vděčni za péči věnovanou našemu synovi a za důstojné prostředí a přístup všech.
Mnohokrát děkuji za skvělou péči o moji maminku. Díky všem sestrám za obětavost a vřelý přístup. Byla zde spokojená a prožila zde důstojný konec svého života. Všem moc děkuji a přeji Vám všem jen to nejlepší.
Velice děkujeme za perfektní péči o naši maminku.
Jste úžasní lidé na správném místě. Děkujeme.
Děkuji nastotisíckrát za péči o moji maminku.
Děkujeme za perfektní péči o našeho tatínka… Jste důkazem toho, že andělé existují…

Dovolte, abych Vám ještě jednou poděkovala za mimořádně kvalitní a ohleduplnou péči, kterou veškerý personál hospice poskytoval mojí smrtelně nemocné sestře a pomohl jí překonat nejtěžší chvíle jejího života. Velmi si toho cením a vím, že to není samozřejmost a že stejné péče se v mnoha podobných zařízeních jejich klientům nedostává. Nestává se také běžně, aby sociální pracovníci takovéhoto zařízení navštívíli dítě umírajícího a šetrně ho připravili na nastávající situaci. Nicméně Vaše sociální pracovnice  s MUDr. MŠ tak učinily.  Nemohu jim ani za tuto pomoc vyjádřit dostatečné díky.
Minulý týden mě navíc až k slzám dojaly IK a RP, od nichž jsem obdržela pohled se vzpomínkou na moji zemřelou sestru a s vyjádřením jejich podpory, abych dokázala překonat současné smutné období, zejména s ohledem na psychicky nemocného syna, kterého tu sestra zanechala.
Díky za vše. Zůstávám Vám všem vděčna.

Moc bych vám chtěla poděkovat za všechno, co jste pro nás udělali. Znamenalo to pro mě velmi mnoho. Sice u vás v hospici tatínek prožil jen 5 dní, ale jsem si jistá, že bych na světě nenašla lepší místo, kde by tatínek mohl svých posledních 5 dní života strávit.
Neuvěřitelná láska, péče a lidská úcta k umírajícímu člověku, se kterou jsem se setkala u všech sestřiček (a bratra), pečovatelek a lékařů mě přiměla k pokoře a nesmírnému obdivu k práci, kterou děláte. Všichni u vás byli velmi milí, obětaví a zároveň profesionální. 
Všem mockrát děkuji za to, co pro pacienty dělají, přeji jim do celého jejich života vše jen to dobré a hlavně hodně zdraví.
Až budu mít sílu na to se u vás zastavit, tak se ráda přijdu na chvilku podívat za lidmi, kteří možná za jedinou pracovní směnu vykonají více dobra než mnozí za celý svůj život. 
Ještě jednou MNOHOKRÁT DĚKUJI!!!

Z celého srdce vám děkuji za péči, kterou jste věnovali mému manželovi pro dobu pobytu u vás. Jsem vám velice vděčná a nesmírně si vaší práce vážím, jak k pacientům přistupujete.
Moc jste mi pomohlli i v té nejtěžší chvíli a ještě jednou vám mnohokráte děkuji za celou rodinu.

Chtěla bych touto cestou poděkovat celému personálu Hospice sv. Štěpána za skvělou péči o naši maminku. A dále také sestřičce Monice z druhého patra za její ochotu a podporu. Děkuji.

Díky moc za úžasnou a skvělou péči do posledních chvil o maminku...

Děkujeme za velikou péči o našeho tatínka. Díky Vám měl důstojnou cestu na konec života. Děkujeme za vše.

Mohla bych si více přát při takovém emocionálním loučení? Asi ne. Běhají tady samí andělé a pomáhají nám i umírajícím.

Chtěla bych vám všem poděkovat za pohled se vzpomínkou na mého manžela. Moc mě to potěšilo a dojalo. Vám všem ještě jednou děkuji za péči o něj a všechny ty nemocné lidi, o které se staráte. Věřím, že k takové práci musí dát člověk i kus srdíčka. Tak i já vám přeju hlavně zdraví a zas jen zdraví do dalšího žití.

Srdečně děkujeme všem z Hospice sv. Štěpána za úžasnou a obětavou péči o naši drahou babičku! Všem přejeme hodně štěstí a elánu do dalších let! Jste prostě skvělí! DÍKY!

Srdečně jménem celé rodiny děkuji všem zaměstnancům Hospice sv. Štěpána v Litoměřicích. 14 dní se vzorně starali o moji těžce nemocnou sestru. Umožnili nám, abychom v posledních dnech jejího života byli s ní. Zajistili jí klidný a bezbolestný odchod v kruhu rodiny a po něm pro nás pozůstalé ještě možnost velmi důstojného rozloučení.
Je mi velice líto, že se takovéto špičkové zařízení musí potýkat s těžkými finančními problémy.

Moc stále vzpomínám na dny, které jsem mohla strávit u vás se svým manželem, o kterého jste se tady skutečně vzorně starali. Ať můžete dál s pozorností a hlubokou láskou pečovat o svěřené nemocné, ať sám Pán vám odplatí za to, co stále děláte.

Ráda bych poděkovala za lidský přístup, se kterým jsem se setkala v litoměřickém hospicu. Až do poslední chvíle života maminky jsme byli přítomni, a to i s lékařkou a dalším personálem. V životě jsme se nesetkali s takovým lidským přístupem, úctou, láskou a upřímností, jako tomu bylo právě v litoměřickém hospicu. Lékařka na nás udělala dojem opravdového anděla a myslíme si, že udělala opravdu hodně a i smrt může mít úroveň. Možná pro někoho závěrečná slova jsou pohoršující, ale realita je jiná, ještě jednou děkujeme celému hospicu.

Děkuji za vzpomínku, kterou jste věnovali mému manželovi a také za to, jakou vzornou péči jste mu poskytli v jeho posledních dnech života. Přeji vám hodně zdraví a sil do vaší další obětavé práce.

Rok utekl jako voda, hodně vzpomínám, ale na smutek nemám čas - a vlastně ani důvod. Manžel odešel - především vaší zásluhou - spokojený a v míru... Ráda a často na vás všechny vzpomínám.

Chtěli bychom poděkovat lékařům, sestřičkám a všem zaměstnancům za vzornou péči o naši maminku. Laskavý přístup, profesionalita, ochota a milé jednání všech v hospicu ji provázelo v jejích posledních chvílích. Děkujeme.

Tímto dopisem bych moc ráda poděkovala vám všem, kdo se postaral o moji drahou nejmilejší babičku. Celých těch sedm dní jste byli bezvadní, celé mé rodině jste pomohli, ani nevíte jak. Jsem vám moc vděčná, ráda na vás budu vzpomínat.

Máte tam těžkou práci a ještě jste se dokázali usmívat, bylo krásné slyšet smích!

Děkujeme sestřičkám, lékařům a všem ošetřujícím z litoměřického hospice za úžasnou péči o naši maminku.

Moc Vám z celého srdce děkuji, jak se staráte o našeho tatínka. Nemohli bychom najít krásnější prostředí a zdravotní osoby jako vy. Moc Vám děkujeme za ochotu, porozumění a starostlivost.

Moc děkujeme za záchranu života naší … Zatím je bez teplot, proleženin a nervové záškuby téměř vymizely. Poděkování sestřičkám a ošetřovateli panu .... Hodně mne naučili…

Moc děkujeme všem za vzornou péči o našeho dědečka. Za jeho důstojné a bezbolestné odcházení ve věku nedožitých 99 let. Všem veliký dík, protože u vás mohl odcházet z tohoto světa důstojně.

Děkuji všem, kteří nám i tatínkovi ulehčili cestu, kterou jsme si nevybrali, ale s pokorou se po ní vydali. Já, ač zdravotník, nepřestávám projevovat úctu ke zdejšímu personálu, protože péče, které se zde dostává klientům i rodinám, je nepředstavitelná. Tatínek chtěl zemřít doma, ale i když jsme na vše byli připraveni a s pomocí Hospice sv. Štěpána i vybaveni, rozhodl se nakonec zůstat zde, kde měl veškerou péči a my s ním mohli trávit každý den i noc. V okamžiku jeho odchodu jsme mohli být s ním a držet ho za ruku. Všichni pracovníci zdejšího. Hospice nám pomohli překonat bolestivé okamžiky svou ochotou a pochopením, za což jim patří náš nezměrný dík.

Děkujeme všem pracovníkům hospice za obětavou péči o pana N, Který zde našel hodně lásky a citu, jenž tolik potřeboval... "Když je s Vámi Bůh, kdo je proti?" S úctou děkujeme.

Je velmi povzbuzující, že termín "profesionalita" získává díky Hospicu sv. Štěpána tak hluboký duchovní a lidský rozměr. Bůh vám žehnej.

Vřelý dík všem lékařům a sestřičkám a ostatnímu personálu za péči o naši maminku N. Také za hezké prostředí a milé chování.

Jménem našeho tatínka bychom vám všem chtěli poděkovat za to, že jste mi dovedli ulehčit jeho těžkou pouť tímto životem. Nezemřel sice doma, jak si vždycky tolik přál, zato byl však obklopen lidmi, kteří si ho vážili a měli rádi. Věřím, že ve svých posledních chvílích tu s vámi všemi byl alespoň trochu šťastný. Vám všem a zejména sestřičkám z 1. patra patří náš nezměrný dík a obdiv.

Děkuji celému kolektivu vašeho zařízení za skvělou péči o manžela, se kterým jsem zde strávila poslední dny jeho života. Taková péče, ochota, vstřícnost zaměstnanců "HOSPICE" se jen tak někde nenajde. Ještě jednou díky.

Členové klubu turistů děkují za seznámení s krásným prostředím vašeho hospice. Vyjadřuji obdiv péči, které se zde pacientům na sklonku života dostává.

Děkujeme veškerému zdejšímu personálu od ředitele, lékaře, sestry, bratry, stážisty a další až po uklízečky za vzornou péči, léčení i ošetřování mojí drahé a milované manželky, kterou Bůh vysvobodil z jejího utrpení dne 2. února t.r. v jejích téměř 80 letech. Rovněž děkujeme P. Mgr. Martinu Davídkovi za mši svatou a poslední rozloučení se zesnulou.

Děkujeme za nádhernou péči o paní N. Svou laskavostí, ochotou a úsměvem jste docílili toho, že měla tu možnost odejít z tohoto světa opravdu důstojně. Do poslední chvíle byla šťastná, a to je pro nás všechny velmi důležité. Děkujeme. 

Děkujeme za veškerou péči a za laskavý a citlivý přístup, s jakým se zejména sestřičky a ošetřovatelé věnovali našemu tatínkovi v jeho těžkých chvílích. Obdivujeme jejich trpělivost a profesionalitu a přejeme jen hodně sil v jejich náročné práci.

Děkuji všem zaměstnancům za nádherné ovzduší, které poskytli mému těžce nemocnému tatínkovi v posledních chvílích jeho života. Neumím si představit, jak bych to bez vás zvládnul. Děkuji za vše.

Po celou dobu našeho pobytu jsme měli dojem, že jsme se ocitli v předpokoji ráje. Ze zdravotních sester a bratrů se stali naši noví přátelé plní nekonečné trpělivosti a laskavosti. Nesmím zapomenout na výbornou domácí kuchyni a každodenní radostný rozhovor s paní odpovědnou za úklid a ve vrátnici. Na prvním místě bych ale měla vzpomenout Otce Martina. Kéž hojnost milostí a Boží požehnání Vás všechny provází i v budoucnu.