Bookmark and Share

Daňové zvýhodnění

Dary můžete odečíst ze svého daňového základu a letos je to nejlepší za poslední roky – až 15 % u fyzické a 10 % u právnické osoby. 

 Důležité je vědět, z jaké pozice finanční dar věnujete. To lze učinit třemi způsoby:

  • jako běžný občan, zaměstnanec firmy nebo organizace – fyzická osoba
  • jako podnikatel (např. živnostník) – fyzická osoba s přiděleným identifikačním číslem
  • jako zástupce firmy – právnická osoba

Vždy Vám vystavíme doklad o poskytnutém daru. V potvrzení, které rozesíláme v průběhu ledna je vždy uveden účel, na který byl dar použit. Tento účel je v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., § 15 odst. 1, takže nárok na Vaše daňové zvýhodnění vzniká.

Pokud jste fyzickou osobou bez identifikačního čísla, odevzdejte doklad o poskytnutém daru do 15. 2. následujícího roku zaměstnavateli, který je povinen zohlednit dar při zpracování vašeho ročního zúčtování daně.

Fyzické osoby podnikatelé (živnostníci) zohlední doklad o daru při zpracování svého daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

Dárce – fyzická osoba může podle zákona o daních z příjmů odečíst hodnotu daru ze svého základu pro výpočet daně, pokud celková hodnota darů v daném roce je větší než 2 % základu daně poplatníka nebo činí alespoň 1000 Kč. Od základu daně lze však odečíst nejvýše 15 % hodnoty základu daně.

Chcete-li nás podpořit, můžete zde. Děkujeme!