Bookmark and Share

Informace pro sponzory, dárce a firemní partnery

PROČ POMÁHAT? 
Pouze část nákladů na provoz hospice hradí zdravotní pojišťovny (cca 50 %). Pokud chceme zachovat dostupnost a KVALITU našich služeb pro všechny klienty, musíme získávat prostředky také formou darů či sponzorství.

MOŽNOSTI PODPORY:


KONTAKTY PRO DÁRCE:
Mgr. Monika Marková, ředitelka hospice - info@hospiclitomerice.cz
Mgr. Zuzana Legnerová, péče o dárce - legnerova@hospiclitomerice.cz
Mgr. Renata Vášová, fundraising, péče o firemní dárce - renata.vasova@hospiclitomerice.cz


DĚKUJEME, ŽE POMÁHÁTE!
Samozřejmostí je takéÍ POTVRZENÍ O DARU. V tom případě uvádějte vždy své kontaktní údaje. .