Bookmark and Share

Kolik co stojí

Podpořte nás na www.prohospic.cz.

Děkujeme!

V Hospici sv. Štěpána se snažíme získat prostředky na provoz z nejrůznějších zdrojů, protože stávající zdroje nejsou bohužel dostačující. Služby Hospice sv. Štěpána by se neobešly bez podpory mnoha z Vás, sponzorů, dárců, přátel a dobrovolníků. Vám všem chceme vyjádřit náš dík za to, že náš hospic může již od roku 2001 poskytovat kvalitní péči.

Lůžková hospicová péče

Největší podíl tvoří náklady na mzdy a odvody z mezd (19 394 131 Kč v roce 2014).
Je zde zahrnuto: nepřetržité zajištění služby dvou zdravotních sester (celkem 11 úvazků sester) a minimálně jednoho lékaře (celkem čtyři kmenoví lékaři a šest externistů) . Dále nepřetržitá služba ošetřovatelů (celkem 14 úvazků), práce sociální pracovnice, pastorační pracovnice, uklizeček, pradleny, kuchařek, údržby a dalšího administrativního personálu. A to včetně svátků, víkendů a nočních směn.
Další výraznou nákladovou položku tvoří náklady na léky (685 376 Kč v roce 2014) a zdravotnický materiál (545 644 Kč v roce 2014).
Náklady na potraviny jsou v posledních letech přes 400 000 Kč/rok.
Veškeré energie lůžkového hospice stojí za jeden kalendářní rok 890 000 Kč.
Velkou položkou jsou také povinné revize techniky, kterou používáme pro naše pacienty, včetně výtahů a tvoří kolem 150 000 Kč za rok.
Ostatní materiál a služby se pak každoročně vyšplhají kolem 900 000 Kč/rok (jedná se např. o opravy, odvoz odpadu, vedení mezd, školení a kurzy pro personál a další náklady).
Z této kalkulace vychází, že při poskytnutí 7 224  dnů péče stál v roce 2015  jeden den péče o pacienta v hospici 3 174 Kč.

Domácí hospicová péče
Podíl mzdové složky je v domácí péči ještě vyšší, než v hospici lůžkovém, vždyť lidská blízkost, podpora a odborné znalosti jsou nejvýznamnější částí naší služby.
Náklady na mzdy a odvody z mezd tvoří 1 750 000 Kč/rok.
Náklady na pohonné hmoty jsou kolem 30 000 Kč/rok a jsou závislé na vzdálenosti bydliště našich pacientů od Litoměřic.
Spotřeba léků a zdravotnického materiálu
v roce 2014  byla 41 000 Kč.
Mobilní telefony a internet pro zajištění pohotovostní služby jsou kolem 12 000 Kč/rok.
Další náklady na materiál a služby se pohybují okolo 250 000 Kč/ rok.
Z této kalkulace vychází, že při poskytnutí 1076 dnů péče stojí jeden den péče v domácím hospici 2 400 Kč.

Pozn.: tyto kalkulace jsou samozřejmě závislé na počtu pacientů a délce péče o ně, při vyšším počtu poskytnutých dnů péče se náklady na den péče mohou o něco snížit.

 Podpořte nás na www.prohospic.cz. Děkujeme!