Bookmark and Share

Vzdělávání

Jedním z hospicových cílů je také šíření myšlenek hospicové a paliativní péče mezi odbornou i laickou veřejností. Za tímto účelem provozujeme naše vzdělávací centrum. Kromě odborných kurzů pro zdravotnické pracovníky, nabízíme všem zájemcům možnost prohlédnout si naše zařízení při exkurzích. Především pro studenty a pracovníky z oborů zdravotnictví a sociální práce je určena také nabídka stáží.

Pro rok 2016 jsme v rámci vzdělávání připravili cyklus seminářů s názvem Základy paliativní péče“:
2. 5. 2016       „Teoretická východiska a rozvoj paliativní péče v ČR a ve světě
25. 5. 2016    „Péče o umírajícího pacienta
6. 6. 2016      „Dříve vyslovená přání – jak na ně?
18. 10. 2016  „Otázky psychologie v paliativní péči
29. 11. 2016 Duchovní potřeby klientů, zejména v paliativní péči

Všechny kurzy probíhají v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem.

Srdečně zveme!

 

Akci podpořil: 

 

Ústecký kraj