Bookmark and Share

Cyklus seminářů „Základy paliativní péče“

 Pro rok 2016 jsme v rámci vzdělávání připravili cyklus seminářů s názvem „Základy paliativní péče.“

 Cyklus zahrnuje tyto semináře :

2. 5. 2016        „Teoretická východiska a rozvoj paliativní péče v ČR a ve světě.“

25. 5. 2016      „Péče o umírajícího pacienta.“

6. 6. 2016        „Dříve vyslovená přání – jak na ně?

18. 10. 2016   „Otázky psychologie v paliativní péči.“

29. 11. 2016   „Duchovní potřeby klientů, zejména v paliativní péči.“

 

Semináře budou probíhat ve výukových prostorách Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem vždy od 13:00 hodin. Zápisné na seminář činí 300 Kč, bude vybíráno na místě při prezenci v den konání semináře.

Semináře jsou pořádány v rámci celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků a jsou ohodnoceny  1 kreditním bodem pro nelékařské zdravotnické pracovníky.

 Vzdělávací akce jsou pořádány ve spolupráci s Českou lékařskou komorou dle Stavovského předpisu č. 16 a jsou ohodnoceny 3 kredity.

Přihlásit se můžete E-mailem: edukace@hospiclitomerice.cz, telefonicky: 605 224 982

(do přihlášky uvádějte celé jméno, titul, zaměstnavatele, kontakt – e-mail)

 

Ústecký kraj