Bookmark and Share

Informace pro stážisty

Stáž v našem zařízení je vhodná zejména pro studenty středních a vysokých škol zdravotnického a sociálního zaměření. V případě zájmu jsme schopni přijmout i studenty jiných příbuzných oborů.

Stáž umožňujeme i soukromým zájemcům o hospicovou problematiku.

Při stáži budete zařazeni do týmu našich zaměstnanců poskytujících přímou péči klientům. Vždy je nutné mít před nástupem podepsanou dohodu o poskytnutí praxe. Ta může být individuální nebo hromadná - podepisovaná mezi školou a naším zařízením.