Bookmark and Share

Konference

Jedním z  úkolů našeho hospice je také činnost edukační.

V rámci našich možností chceme seznamovat jak laickou tak odbornou veřejnost s paliativní péčí z různých úhlů pohledu a odborně se vzdělávat, tak abychom tuto péči poskytovali vysoce profesionálně, lidsky a co nejlépe.

Již v prvním roce činnosti Hospice sv. Štěpána proběhla Konference paliativní péče pod názvem „Den hospice.“

Zpočátku se zdálo, že půjde o jednorázovou akci, jejímž cílem je především v Ústeckém regionu „dát o sobě vědět,“ navázat a zlepšit spolupráci hospice s lékaři, ambulancemi a zdravotnickými zařízeními, tak aby se k nám do péče dostali ti správní a potřební pacienti. Ukázalo se, že tehdejší odborná veřejnost skutečně hladoví po informacích z oblasti paliativní péče a tato setkání se tak stala pravidelností.

Od roku 2001 tak proběhlo 8 ročníků takovýchto „Hospicových dnů.“

Jelikož ale příprava a konání takovýchto akcí závisí také na finančních prostředcích, byl 9 ročník právě z finančních důvodů nakonec zrušen. Až v roce 2015 se nám díky přispění nadačního fondu Avast podařilo obnovit tuto tradici našich společných odborných setkání.

Konference jsou vždy jednodenní.

Jsou akreditovány v rámci celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků u ČAS nebo POUZP.

Jsou pořádány ve spolupráci s Českou lékařskou komorou dle stavovského předpisu č. 16.