Bookmark and Share
23.05.2015 10:00 [sobota], zveřejněno: 13.05.2015, kategorie: Aktuality

Běh pro hospic

Běh pro hospic
Běh na podporu těch, jejichž životní běh už končí.

Srdečně vás zveme na běh, který se bude konat pod záštitou místostarosty Litoměřic Pavla Grunda v sobotu 23. 5. 2015 od 10:00 hodin na tratích 1, 3 a 10 km v okolí hospice. Nemusíte běžet, můžete se jen projít! Součástí běhu bude také strollering pro maminky s kočárky.
Základní startovné: dospělí 100 Kč , děti 30 Kč , možné benefiční startovné.
Občerstvení na místě zajištěno.
Těšíme se na Vás!

Program:

od 9:00                 registrace
10:00                    oficiální zahájení u hospice
10:05                    organizační instrukce
cca 10:20             hromadný start všech kategorií
12:00                    vyhlášení výsledků u hospice
cca 13:00             ukončení (aby se mohli vrátit i ti, kdo nepoběží, ale půjdou)

Prostřední trasa má vzdálenost 3 km (ne, jak je uvedeno na plákátech, kde jsou 4 km). Za nepřesnost se omlouváme!

PROPOZICE

BĚH PRO HOSPIC 2015

pod záštitou místostarosty Litoměřic Pavel Grunda

Běháme jako o život – na podporu těch, jejichž životní běh už končí

Co:      1. ročník Běhu pro hospic

Kudy:  Litoměřice: Hospic sv. Štěpána – Střelecký ostrov – elektrárna – Káva s párou – Hospic sv. Štěpána

Trasy: cca 1 km, 3 km, 10 km, strollering pro maminky s kočárky

Jak:      běh, chůze - Nemusíte běžet, můžete se jen projít!

Kdy:    v sobotu 23. května 2015, registrace od 9:00 hodin, oficiální zahájení v 10:00, starty kategorií od cca 10:15

Kde:    u Hospice sv. Štěpána a na Střeleckém ostrově

Organizátor: Hospic sv. Štěpána Litoměřice

Mapa tras: zde

Zveme Vás na 1. ročník Běhu pro hospic, který se koná
 v sobotu 23. května 2015 od 10:00 hodin u Hospice sv. Štěpána v Litoměřicích.

Tato benefiční akce je určena pro širokou veřejnost je zaměřena na podporu služeb a projektů Hospice sv. Štěpána v Litoměřicích.

Akce je organizována Hospicem sv. Štěpána Litoměřicích s podporou ASK Lovosice a kavárny Káva s párou.

Trasy:

Všechny trasy je možné jít nebo běžet. Začátek a konec je vždy u Hospice sv. Štěpána. V kategorii chůze 10 km upřednostňujeme běh, návrat nejpozději do 13:00 hodin.

  • cca 1 km: okruh: Hospic sv. Štěpána – Horní Rybářská – Dolní Rybářská – Máchova: kontrolní a občerstvovací bod kavárna „Káva s párou“ – Dómské náměstí – Hospic sv. Štěpána
  • cca 3 km: okruh: Hospic sv. Štěpána – Horní Rybářská – Dolní Rybářská podjezd pod kolejemi – Pobřežní – Lodní nám. rovně po cestičce přes trávu na mostek (po stezce přes dětské hřiště) – Velká Mlýnská – hospoda U letního kina: kontrolní a občerstvovací bod – zpět Velká Mlýnská – Labská – Jarošova – Máchova: kontrolní a občerstvovací bod kavárna „Káva s párou“ – Dómské náměstí – Hospic sv. Štěpána
  • 10 km: okruh: Hospic sv. Štěpána – Horní Rybářská – Dolní Rybářská podjezd pod kolejemi – Pobřežní – Lodní nám. rovně po cestičce přes trávu na mostek (po stezce přes dětské hřiště) – Velká Mlýnská – hospoda u letního kina: kontrolní a občerstvovací bod – cyklostezka 2, EV7 – elektrárna Třeboutice: kontrolní a občerstvovací bod – zpět - cyklostezka 2, EV7 – hospoda U letního kina: kontrolní a občerstvovací bod – Velká Mlýnská – Labská – Jarošova – Máchova: kontrolní a občerstvovací bod: kavárna „Káva s párou“ – Dómské náměstí – Hospic sv. Štěpána
  • strollering pro maminky s kočárky: pod vedením Lucie Pouzarové, sraz u hospice

O běhu je informována Městská policie, která přislíbila pomoc, přesto dávejte zvýšený pozor na dopravu!

SPOLEČNÝ PROGRAM: registrace od 9:00 hodin, oficiální zahájení v 10:00, starty kategorií od cca 10:15, u Hospice bude zajištěno občerstvení a koutek pro děti.

KATEGORIE: Zváni jsou malí i velcí, staří i mladí, kteří mají rádi pohyb, příjemnou partu lidí nebo chtějí podpořit charitu. Běh není chápán jako závod, ale spíše jako společenský charitativní happening.

OBČERSTVENÍ: u hospice a na občerstvovacích bodech – kavárna Káva s párou, hospoda u letního kina, elektrárna, kde bude k dispozici pitná voda

BEZPEČNOST: Běh probíhá za plného silničního provozu. Každý se účastní na vlastní nebezpečí a na vlastní zodpovědnost a je povinen dodržovat pravidla silničního provozu, případně pokyny pořadatelů, Městské policie či Policie ČR. Trasu všichni absolvují na vlastní nebezpečí. Děti do 12 let musí mít vlastní doprovod. V případě úrazu je třeba volat 112. Doporučeno je mít s sebou občanský průkaz a kartičku zdravotní pojišťovny.

STARTOVNÉ A BENEFICE: Startovné 100 Kč (dospělí) a 30 Kč (děti), rodinné startovné 200 Kč, stejně jako benefiční startovné bude použito na částečné pokrytí organizačních nákladů. Všechny další příspěvky účastníků, příznivců, sponzorů budou využity na podporu služeb poskytovaných Hospicem sv. Štěpána

Benefiční startovné ve výši 300, 500 nebo 1 000 Kč bude použito na potřeby hospice, které najdete na našem webu v sekci Pomáhejte s námi. Zájemcům, kteří složí benefiční startovné nebo dar nad 300 Kč, bude vydáno na místě potvrzení o daru.

Benefiční startovné i vaše dobrovolné finanční příspěvky na benefiční účel této akce je možné odevzdat při registraci před startem u hospice (od 9:00) nebo před závodem převodem na účet Hospice sv. Štěpána u České spořitelny:

číslo účtu: Česká spořitelna, a.s., pobočka Litoměřice,
č. ú.: 1002334359/0800
, variabilní symbol: 2305

do zprávy pro příjemce uvádějte svoje jméno!
Pokud chcete vystavit potvrzení o daru, uveďte to do „zprávy pro příjemce“. Děkujeme!

 PŘIHLÁŠKY A REGISTRACE: Přihlásit se můžete mailem na adrese vodickova@hospiclitomerice.cz, formulář k přihlášce najdete v příloze. Přihlášku je také možno vytisknout a poslat poštou na adresu: Hospic sv. Štěpána, Rybářské nám. 662/4, 412 01 Litoměřice. Pokud přihlášku pošlete do 20. května 2015, velmi nám tím usnadníte organizaci a zajistíte si přednostní odbavení u registrace v sobotu ráno před startem. Pokud nelze jinak, můžete se přihlašovat i později, případně přímo na místě při registraci, která bude pro všechny probíhat od 9:00 do 9:50 před Hospicem sv. Štěpána v Litoměřicích.

Pokud máte jakýkoli dotaz, kontaktujte nás na telefonu 604 228 865.

A TAK NEVÁHEJTE! Přidejte se i vy, běžecky nebo pěšky. Zkuste alespoň kousek! Každý svým vlastním způsobem tak můžete přispět dobré věci a ještě se při tom pobavit a udělat něco pro své zdraví! 

Těšíme se na vás, poběžíme také!

za Hospic sv. Štěpána:
Irena Vodičková, koordinátorka, 604 228 865
Monika Marková, ředitelka, tel. 604 118 985
všichni organizátoři běhu

 Děkujeme všem, kdo nám pomáhají běh připravit:

  • místostarosta Litoměřic Pavel Grund
  • manželé Dostálovi – litomericko24
  • paní Jana Plíhalová z kavárny „Káva s párou“
  • ASK Lovosice
  • studenti SŠPHS Litoměřice
  • a mnozí další

Děkujeme i Vám za to, že se zúčastníte, že pomáháte dobré věci!

 Těšíme se na vás v sobotu 23. 5. 2015!

 
Ke stažení Ke stažení