Bookmark and Share
26.01.2018, kategorie: Aktuality

Domácí Hospic a terénní odlehčovací služba v roce 2018

Změny v podmínkách poskytování služeb

HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH

Poskytuje nevyléčitelně nemocným paliativní péči. Cílem je zmírnění utrpení a zachování důstojnosti člověka až do konce života.

Tisková zpráva 25. 1. 2018

Domácí hospic - Hospic sv. Štěpána od února 2018 ruší poplatek za poskytování domácí hospicové péče. Dobrovolné příspěvky a dary však vítáme.

Od května loňského roku byl hospic zapojen do pilotního projektu VZP a Ministerstva zdravotnictví, který měl ověřit jak bezpečná, nákladná a využívaná mobilní specializovaná paliativní péče je. V rámci tohoto programu měl hospic zajištěnou i částečnou úhradu svých mobilních služeb. Díky úspěšnosti tohoto testování se v systému úhrad objevily i nové kódy pro tento typ péče. Bohužel VZP zatím pouze prodloužila pilotní testování a nenabídla hospici standardní smluvní vztah pro rok 2018. „Přesto jsme se rozhodli pro upuštění od platby za domácí hospicovou péči, protože chceme, aby byla dostupná co největšímu počtu nemocných, a vnímáme, že pro některé rodiny je poplatek velkou bariérou v přijetí našich služeb“ říká ředitelka hospice Monika Marková. Domácí hospicová péče nabízí služby lékaře, sester, a dalších podpůrných pracovníků tak, aby rodiny byly schopné zvládnout péči o svého blízkého v závěru života doma při maximálním možném komfortu. Samozřejmostí je pohotovostní služba sester i lékařů 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, možnost zapůjčení všech potřebných pomůcek a všestranná podpora pečující rodiny.

Bezplatné poskytování těchto služeb neznamená, že hospic nic nestojí. Naopak o to více potřebujeme podporu a pomoc dárců. Ten, kdo by chtěl domácí hospic podpořit, může využít dárcovské stránky www.prohospic.cz  s projektem DARUJ DEN DOMA a zaslat dar on-line. Nebo můžete dar poukázat na účet č. 1002334359/0800, v. s. 1

Hospic nabízí také Terénní odlehčovací službu těm, kdo pečují o své blízké doma. V současné době máme volnou kapacitu.

Terénní odlehčovací služba (TOS) umožní získat pečujícím volný čas pro odpočinek a regeneraci sil pečující osoby, nebo prostor pro vyřízení nutných záležitostí. TOS je poskytována v domácím prostředí. Klienti nemusí nikam jezdit, ani svého nemocného přepravovat. Poskytujeme pomoc zejména při zvládání úkonů péče o vlastní osobu, osobní hygieně, úklidu, vycházkách a dalších aktivitách, uplatňování práv a zájmů. Na tuto službu si klient musí částečně doplácet. Ceník najdete na letácích a na našich webových stránkách www.hospiclitomerice.cz.

 

 
Ke stažení Ke stažení