Bookmark and Share
19.10.2017 [čtvrtek], zveřejněno: 13.06.2017, kategorie: Aktuality

XII. DEN HOSPICE - odborná konference o paliativní péči

Odborná paliativní konference pořádaná 19.10. Hospicem sv. Štěpána na hradě v Litoměřicích se vydařila. Podle prvních reakcí účastníků byly jednotlivé příspěvky velmi obohacující a inspirativní.

Přednášející odborníci otevřeli mnoho nových témat souvisejících s paliativní péčí v ČR. Například o fungování paliativního týmu ve FNKV v Praze, nebo o možnostech paliativní péče v domovech pro seniory a v podobných zařízeních. Přítomní se také mohli dozvědět, s čím se potýkají zdravotníci záchranné zdravotní služby u terminálně nemocných. Na řadu přišlo i téma spolupráce s praktickými lékaři. Velmi inspirativní bylo vystoupení vrchní sestry Bc. Christine de Bosschere z univerzitní nemocnice v Gentu, která přítomné seznámila se systémem péče o umírající pacienty v Belgii. Nezůstalo jen u čistě odborných témat, ale posunuli jsme se i k tématům komunikace s těžce nemocnými pacienty nebo k duchovním biblickým inspiracím pro práci s umírajícími.

Nejsilnější momenty však přišli v okamžicích, kdy sestřičky z Hospice sv. Štěpána, nebo z Domova pro seniory ve Kdyni vyprávěly skutečné příběhy svých pacientů nebo obyvatel domova. Tyto opravdové příběhy nám vždy připomenou, že zdravotní i sociální sytém nakonec vždy dopadá na osudy skutečných a často křehkých lidí nebo rodin a proto je nutné o něm hovořit či přednášet, vzdělávat se a zlepšovat ho, podle potřeb uživatelů.

Konference se zúčastnilo na 140 hostů z různých nemocnic či domovů pro seniory, např. z Mělníka, z Rakovníka, z Ústí nad Labem, z Nového Boru atd. Konferenci jsme mohli uskutečnit díky významné podpoře Ústeckého kraje. Účast zaměstnanců hospice podpořilo Ministerstvo zdravotnictví ČR.
Děkujeme všem přednášejícím za výborné příspěvky a všem účastníkům za pozornost. Těšíme se na další příležitost se s vámi potkat, vzájemně se inspirovat a podporovat v péči o ty nejslabší a nejpotřebnější.

Prosíme účastníky o vyplnění dotazníku spokojenosti zde. Děkujeme.