AKCE HOSPICE - KALENDÁŘ

Ceny za služby se mění

od 1. 5. 2019

 

Reagujeme tak na zvyšující se ceny všech nákladů.


Nové ceny:

Hospicová lůžková péče :    250 Kč / den     (z původních 200 Kč)

Pobytové sociální služby:   380 Kč / den      (částka se skládá z ceny za ubytování - 210 Kč a stravu - 170 Kč)

Péči v domácím hospici:    150 Kč / den       (V případě, že je služba hrazena z veřejného zdravotního pojištění denním paušálem, tuto částku pacient nehradí.


K tomuto kroku nepřistupujeme rádi.  Je však logickým důsledkem dlouhodobého trendu zvyšování veškerých nákladů a to především mezd ve zdravotnictví a sociálních službách.

Hospic sv. Štěpána ceny za služby za posledních deset let nezvedal, a to hlavně pro jejich dostupnost všem potřebným.  S ohledem na dlouhodobou udržitelnost, je však třeba nyní zvýšení cen provést. Naší prioritou zůstává, aby služby hospice byly dostupné všem a proto máme připraveny i možnosti slev na základě individuálního posouzení sociální situace klienta a jeho rodiny.

Děkujeme za pochopení.


Celý ceník služeb

 

 

nahoru