Odborná konference paliativní péče

Duchovní potřeby nemocných zejména v paliativní péči

12.12.2019

Zveme vás na seminář

Duchovní potřeby nemocných zejména v paliativní péči

Přednáší Mgr. Monika Marková

Seminář je určen především pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům, vedoucím pracovníkům sociálních služeb a fyzickým osobám, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči. Cílem semináře je porozumění významu spirituální péče umírajícího klienta.

Seminář se koná dne 12. 12. 2019 v Hospici sv. Štěpána v Litoměřicích


Program:

8:30 - 9:00  registrace, přivítání                 
9:00 – 9:45 zahájení a úvod do problematiky  
9:45 - 10:30 „Růžice potřeb“  
10:30 - 11:15 „Spirituální vs. náboženské potřeby“  
11:15 – 11:30 přestávka  
11:30 - 12:15 „Víra, naděje, láska – jako základ pro spiritualitu člověka, aneb jak hovořit, když chybí slova“  
12:15 - 13:00 „Jednotlivá náboženství v ČR“  
13:00 - 13:30 přestávka na oběd  
13:30 - 14:15 „Význam rituálů“  
14:15 – 15:00 „Stáří a konec života z pohledu různých náboženství.“  
15:00 - 16:00 diskuze, kazuistiky, prohlídka hospice, zakončení semináře  

Účastnický poplatek: 1250 Kč

Poplatek uhraďte bankovním převodem na účet Česká spořitelna, a.s., pobočka Litoměřice, č. ú.: 1002334359/0800 , variabilní symbol : 121219 ,  do zprávy pro příjemce napište příjmení účastníka semináře.

Seminář je akreditován u MPSV pod č. A2018/0580-SP/PC/VP v rozsahu 7 hodin.


PŘIHLÁŠKY ZDE


nahoru