Odborná konference paliativní péče

8. 11. 2018

 

Odborná konference paliativní péče

8. 11. 2018

XIII. DEN HOSPICE -  "Protože na tobě záleží..."

Odborná konference paliativní péče

Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích vás srdečně zve na odbornou konferenci paliativní péče
ve čtvrtek 8. listopadu 2018 od 8: 30 hodin v sále Hradu Litoměřice.

ZDE SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT


Přednášky:

 

9:10 - 9:40           Pečuji o druhé – i já jsem důležitý.  
                               (Bc.et Bc. Viera Ivanovová, Centrum paliativní péče, Praha)   

 9:40 - 10:15        Program relaxace a doprovázení v pobytových sociálních zařízeních. 
                               (Miroslava Barešová, ředitel Domova seniorů, Bystřany)

10:15 - 11:00      Syndrom vyhoření, příčiny, léčba, prevence.
                               (PhDr. Alice Hamplová, Centrum dohody, Praha)


11:30 - 12:00      Péče o existenciální potřeby v prostředí FN, inspirace, zkušenosti.
                               (Mgr. Jana Březinová, Poradna Hořec, FN Olomouc)

12:00 - 12:45      Podpora rodin pečujících o terminálně nemocné dítě. 
                               (Mgr. Kristýna Poláková, Centrum paliativní péče, Praha)


14:00 - 14:45      Proč se někdy léčba bolesti nedaří. 
                               (MUDr. Ondřej Sláma, Masarykův onkologický ústav, Brno)

14:45 - 15:15      Jsou všechny benzodiazepiny stejné? 
                               (PharmDr. Jana Gregorová, Nemocnice na Bulovce, Praha)

15:15 - 15:45      Spolupráce kamenného a domácího hospice v péči o mladého, terminálně nemocného pacienta.    
                               (MUDr. Karel Dlask, Mgr. Dagmar Pelcová, DiS., Kamila Stachová, Hospic sv. Štěpána, Litoměřice)


Tato vzdělávací akce je pořádána ve spolupráci s Českou lékařskou komorou
dle Stavovského předpisu č. 16, a je ohodnocena 6 kreditními body.


PŘIHLÁŠKA


Registrační poplatek 300 Kč zahrnuje oběd a občerstvení během akce.
Registrační poplatek uhraďte prosím nejpozději do 5.11.2018 na  č. ú.: 1002334359/0800, v.s. 08112018.
Úhrada na místě není možná.


Kontakt Bc. Markéta Fronková, tel. 733 741 780, edukace@hospiclitomerice.cz


Soubory ke stažení

nahoru