Odborná konference paliativní péče

Odborná konference paliativní péče

14.11.2019

XIV. DEN HOSPICE

Odborná konference paliativní péče

„PALIATIVNÍ PÉČE A KVALITA ŽIVOTA.“

14. 11. 2019 
9:00 – 16:00

Kulturní a konferenční centrum, Litoměřice


PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM:

MUDr., ThLic. Jaromír Matějek, Ph.D, Th.D  Paliativní péče a kvalita života z pohledu etika.
MUDr. Martin Havrda Paliativní péče u dialyzovaných pacientů.
Mgr. Miroslav Erdinger     Jak podpořit naději ve stáří a těžké nemoci. Kazuistika.
Bc. Hana Daňková     Reminiscence, výtvarně zpracované vzpomínky,tvorba stromu života.
MUDr. Jana Dušánková Kam se ubírá paliativní péče v Krajské zdravotní.
MUDr. Martin Pachner Spolupráce hospice a nemocnice.
Mgr. Monika Marková Podpora pečujících a pozůstalých rodin - střípky ze Světového kongresu paliativní péče.
Mgr. Martina Vondrová Úloha psychoterapeuta v paliativní péči.
Kateřina Buršová  Kazuistika pacienta v paliativní péči z Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze

ČASY JEDNOTLIVÝCH PŘEDNÁŠEK, BUDOU UPŘESNĚNY.


Vzdělávací akce je pořádána ve spolupráci s ČLK dle stavovského předpisu č. 16 a je ohodnocena 6 kreditními body.
Registrační poplatek 500 Kč zahrnuje občerstvení během akce.
Prosíme, uhraďte nejpozději do 10. 11. 2019 na č. ú.: 1002334359/0800, v. s. 14112019

Úhrada na místě není možná


PŘIHLÁŠKY


Konferenci podpořil Ústecký kraj


 

Soubory ke stažení

nahoru