Jaroslav Uhlíř

benefiční koncert pro hospic

Primář hospice

Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích vyhlašuje výběrové řízení na pozici primáře

Nabízíme:

Práci na minimálně ½ úvazku v zavedené organizaci, která v našem kraji prošlapává cestu paliativní péči provozováním lůžkového i mobilního hospice, 5 týdnů dovolené, zaměstnanecké obědy, mzdu v závislosti na vzdělání a odpracované praxi. Za největší výhodu považujeme nadstandardní vztahy na pracovišti a smysluplnou práci.


Kvalifikační předpoklady:    

    vysokoškolské vzdělání lékařského směru

    specializovaná způsobilost v nástavbovém oboru Paliativní medicína

    minimální praxe v oboru paliativní medicína 5 let                                         

Dále očekáváme

organizační, komunikační a řídící schopnosti a samostatnost

zdravotní způsobilost a bezúhonnost ve smyslu zák. č. 95/2004 Sb., v platném znění                                     

naladění na spolupráci v multiprofesním týmu

osobnostní předpoklady (vstřícný přístup pacientům a jejich rodinám i ke kolegům)

souznění s hodnotami organizace


K písemné přihlášce je třeba doložit:

    strukturovaný životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních

    doklad o členství v ČLK

    ověřené kopie dokladů o vzdělání

    písemný návrh koncepce rozvoje a řízení hospice (v rozsahu maximálně dvou listů A4)

    písemný souhlas uchazeče s použitím jeho osobních údajů v předkládaném rozsahu pro účely výběrového řízení

    kontakt na dvě osoby, které mohou poskytnout reference z předchozích působišť


Přihlášky obsahující všechny přílohy posílejte prosím do 27.6.. 2019 pouze e-mailem na adresu reditel@hospiclitomerice.cz. Zde se také můžete zeptat na vše, co by Vás k pracovní nabídce zajímalo.

Úspěšní uchazeči z prvního kola budou pozvání ke kolu druhému osobním dopisem. Předpokládaný termín druhého kola výběrového řízení je ve středu 10.7. 2019.


 

nahoru