AUKCE PRO HOSPIC

Stavební úpravy pro rozvoj sociálních služeb

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.


Název projektu:  

Hospic sv. Štěpána stavební úpravy pro rozvoj sociálních služeb

Identifikační číslo EIS:  

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0010380

Program:  

134/06_16_072/CLLD_15_01_234

Název výzvy:  

7.výzva MAS České středohoří-IROP-Rozvoj komunitních a sociálních služeb obyvatel

Poskytovatel projektu:  

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Účastník projektu:  

Hospic sv. Štěpána, z.s.

Finanční hodnota projektu:  

3 407 620,78 Kč/ 3 237 239,74 z prostředků EU

Termín realizace projektu:  

červen až prosinec 2019


Projekt spočívá ve stavební úpravě přední části objektu a suterénu budovy Hospice sv. Štěpána. Tato stavební úprava povede jednak k vytvoření nového zázemí pro poskytování Odborné sociální poradny tím, že vznikne prostor pro samostatnou kancelář Odborného sociálního poradenství, jednak v odvodnění stávajícího zázemí sociálních služeb a ve vybudování nových skladovacích prostor pro pomůcky zapůjčované v rámci fakultativní služby Odborné sociální poradny, a také vybudováním širšího, technicky vyhovujícího bezbariérového nájezdu - nájezdové rampy, která umožní pohodlnější a bezpečnější manipulaci s uživateli pobytových služeb z a do objektu Hospice.

nahoru