Rozsviťme hvězdu pro hospic

 

 

Rozsviťme hvězdu pro hospic

vánoční dobročinná sbírka

Hvězda pro hospic

Třetí ročník vánoční dobročinné sbírky pro Hospic sv Štěpána.

 


I letos můžete spolu s námi rozsvěcet hvězdy tam, kde je lidé touží spatřit…

Naše nová vánoční sbírka právě začíná!

Každý, byť nepatrný příspěvek je důležitý. Díky štědrosti dárců můžeme nevyléčitelně nemocným poskytovat hospicovou péči v celé její šíři i pestrosti. Staráme se o nemocné v závěru života a chceme, aby jejich dny byly naplněné a důstojně prožité, aby netrpěli bolestí a nezůstávali sami. Vy nám s tím můžete pomáhat.

Přispět můžete na  www.hvezda.prohospic.cz.


A JAK TO BYLO VLONI?

Díky Vám a dalším dárcům se nám podařilo v loňské sbírce shromáždit úžasných 521 591 Kč, což zcela předčilo naše očekávání. Tato částka pokryje například kompletní službu domácího hospice pro 5 pacientů na 1 měsíc.


NA CO POTŘEBUJEME PENÍZE:

Budeme vděčni, když i letos podpoříte péči o nevyléčitelně nemocné.  Služba hospice je stále závislá na dobrosrdečnosti a pochopení našich dárců. Bez vás dárců by to nešlo. Možná se zdá být vaše pomoc nepatrná, ale jen v loňském roce jsme od jednotlivců získali částku 2 940 000 Kč, která pokryje téměř 10 % našich celkových nákladů. A to rozhodně není málo!  Vážíme si proto každého dárce a každého, byť nepatrného daru.
Na začátku letošního roku se podařilo uzavřít smlouvu se zdravotními pojišťovnami o úhradách domácí hospicové péče. Úhrady pojišťoven nám pokryjí náklady na poskytování asi ze dvou třetin. Zároveň jsme však pro pacienty nechali tuto službu zcela bezplatnou a to hlavně z důvodu dostupnosti pro všechny, bez rozdílu sociální situace. Ve výsledku to znamená, že zhruba 1/3 nákladů nám stále chybí a to hlavně náklady na nezdravotnickou část (služba sociálního pracovníka, náklady na dopravu, náklady na psychologickou podporu, supervize atd..). Podobnou podporu potřebujeme i v hospici lůžkovém. V celém našem rozpočtu to znamená, že více jak 4 miliony korun potřebujeme získat z darů.


Děkujeme, že na to nejsme sami.

Přejeme Vám klidný advent a nablízku ty, které máte rádi.

 
nahoru