Rozsviťme hvězdu pro hospic!

Živý Betlém

23.12.2019

Tradiční vánoční příběh v Litoměřicích

Živý Betlém

Srdečně vás zveme na
tradiční vánoční příběh pro malé i velké s betlémským průvodem se zvířátky.
Průvod se řadí od 15 hodin. Vyrážíme z Mírového náměstí v 15:30. Na Dómské náměstí příjdeme okolo 16 hodiny, kde shlédnete příběh o narozeni Krista. Do průvodu se můžete zapojit i vy.  Vpředu jdou vždy účastníci v kostýmech, se zvířátky, za nimi pak ostatní veřejnost. Průvod se bude řadit v ulici Máchovy schody (u divadla), v 15:30 vyráží přes Mírové náměstí, ulicí Michalskou a Dómskou. Připojit se můžete kdykoliv během cesty.

Na Dómském náměstí  pak můžete shlédnout divadelní příběh o narození ježíše krista. Také pro vás bude připraveno občerstvení - svařené víno, čaj, vánočky i grilované klobásy. Budete si moci zakoupit benefiční kalendáře, vánoční ozdoby a svíčky. Zároveň v témže stánku budeme rozdávat Betlémské světlo, které v ten den ráno přivezou skauti. Po skončení divadelního představení se budou moci děti povozit na velbloudu nebo na koni.


Prosíme všechny účastníky o dodržování bezpečné vzdálenosti od velkých zvířat a dodržování pokynů organizátorů během celé akce.


Veškeré příspěvky za občerstvení, jízdy na koních či za prodej svíček jsou určeny na podporu Hospice sv. Štěpána - na péči o nevyléčitelně nemocné.

 

Soubory ke stažení

foto
foto
foto
nahoru