David Koller - Benefiční koncert

Projektová podpora 2020

Činnost hospice je financována také díky mnohým projektům

Projektová podpora 2020

Konec loňského a začátek nového roku byly ve znamení vyúčtování získaných finančních prostředků a podávání žádostí na zajištění provozu v roce 2020.  Odhadem bylo takto vyúčtováno v rozpětí měsíce přes 30 žádostí a bylo podáno již 11 žádostí nových – z velké části velkých dotací na kraj, ministerstva a velká města. Žádosti směřující na menší města a obce budeme odesílat v únoru a březnu. Na nadace a nadační fondy budeme žádat o finanční prostředky na vzdělávání a nové vybavení (matrace, hrazdičky k postelím, invalidní vozíky…). Město Litoměřice žádáme o příspěvek na sociální služby, na Běh pro hospic, Den otevřených dveří a podporu dobrovolníků (náklady na dobrovolnické školení 2020). Budeme také opakovaně žádat o finanční podporu Ústecký kraj a to na naši podzimní odbornou konferenci.

nahoru