Bookmark and Share

Z historie

 • 27. 4. 1997 - papež Jan Pavel II. při své pražské návštěvě posvětil Základní kámen budoucího hospice
 • listopad 1997 – registrace Občanského sdružení pro vybudování hospice v Litoměřicích –  zakládající členové Róza Kašparová, Ivo Fidler, Tomáš Smolek a Miroslav Šantin
 • jaro 1998 – první valná hromada sdružení – 19 členů, předsedou zvolen MUDr. František Pražák, tehdejší primář chirurgického oddělení Městské nemocnice v Litoměřicích
 • podzim 1998 - podán projekt na MZ ČR na vybudování hospice
 • jaro 1999 - zahájení stavebních prací v budově bývalé porodnice a na přilehlém pozemku
 • 2. 2. 2001- slavnostní otevření hospice
 • 13. 2. 2001 - zahájení lůžkové péče
 • říjen 2001 - zahájení provozu poradny a půjčovny pomůcek
 • duben2013 - zahájení ambulance paliativní medicíny a léčby bolesti
 • leden 2014 - zahájení služeb domácí hospicové péče a odlehčovacích služeb
 • leden 2016 - v Rejstříku spolků zapsán nový název - Hospic sv. Štěpána, z.s. reagující na změny dle Nového občanského zákoníku