e-shop Bona Fide

Oslava 20. výročí, 2021

Byla ve znamení spojení srdcí

Oslava 20. výročí, 2021

Oslava 20. výročí Hospice sv. Štěpána se vydařila.

20 let Hospice sv. Štěpána - To je  20 let laskavé péče, blízkosti, lásky, vzájemnosti, sdílení, slz, loučení i vzpomínání. Čas pro naše pacienty, čas pro modlitby, pro pohlazení a slova útěchy. Čas pro důvěru a pochopení. To a ještě více je hospic a všichni, kdo v něm byli a jsou.
5000 krásných, smutných i jedinečných lidských příběhů. Tak jako vzácné perly je každý lidský život jedinečný a vzácný.

Děkujeme že smíme být u toho, když lidé přecházejí na druhý břeh do Boží náruče. Děkujeme za 20 let milosti a Božího požehnání.

Především současní i bývalí zaměstnanci, ale i další příznivci hospice se sešli v sobotu 5.6., aby společně oslavili 20 let existence hospice a poděkovali za vše dobré, co se za tu dobu podařilo.  5000 pacientů, které jsem za dobu 20 let mohli společnými silami doprovázet na jejich cestě na věčnost, symbolizovalo 5000 perel, které jsem přinesli k oltáři při děkovné mši sv. v Katedrále sv. Štěpána , která byla za všechny tyto nemocné obětována, která byla tichou a hlubokou chvílí ke vzpomínání, rozjímání, ztišení a poděkování.

Společná oslava s hudebním doprovodem skupiny EverGreen a s chutným občerstvením se nakonec odehrála za příjemného počasí na zahradě hospice. Tento čas patřil hlavně společnému setkání těch, kdo zde pracovali a těch, kdo stále ještě pracují, čas pro vzpomínání na společné začátky a společně prožité chvíle. Byl to také čas pro poděkování našim dárcům a příznivcům. V rámci tohoto setkání nás navštívili a osobně pogratulovali také biskup Jan Baxant, starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč i bývalý dlouholetý ředitel hospice Pavel Česal.

V rámci oslav jsem se také připojili k mezinárodnímu projektu "Before I Die, I want to.." - Než umřu, přál bych si.. Protože víme, že je mnoho věcí, které někdy nestačíme vyslovit, a na něž někdy bohužel nezbývá mnoho času, přestože jsou velmi důležité a podstatné pro každého, kdo se ocitá v závěru života. Každý měl tedy  během setkání možnost zformulovat a napsat své přání na velkoformátovou tabuli. Tyto vzkazy a přání se stávají inspirací a důležitým poselstvím pro ostatní. Tabule byla umístěna na zahradě hospice a během roku ji následně budete moci vidět na dalších místech v Litoměřicích.

V druhé části jsme přítomným představili nové logo a nový vizuální styl Hospice sv. Štěpána. Tím je opět slunečnice - jako symbol celosvětovéhho hospicového hnutí, ale v novém pojetí - vytvořená semknutými srdci, které symbolicky hospic objímají a chrání zároveň. Logo pro hospic vytvořio studio Svéráz. Mottem oslav se stal citát křesťanského myslitele a spisovatele Anselma Grüna - "Srdce tuší, že je v něm něco silnějšího něž smrt" - a to je poselství, které si všichni odnášíme nejen z oslav, ale z každého dne prožitého v hospici s našimi nemocnými i spolu navzájem.

Den hlavních oslav uzavřel jedinečný a krásný varhanní koncert v Katedrále sv. Štěpána. Děkujeme Janě Červinkové, Michaele Fischerové, Janě Knotte a Haně van Vegchel za jedinečný a hluboký hudební zážitek. ZDE FOTOGALERIE KARLA PECHA

Děkujeme všem, kteří nás během 20 let existence hospice jakoliv podpořili a díky nimž, může hospic fungovat a poskytovat služby v takovém rozsahu a kvalitě, kterou považujeme za nejlepší.
Děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravě oslav a pomáhali tuto akci připravit a zrealizovat - všem našim obětavým dobrovolníkům i kolegům.

ZDE SI MŮŽETE PROHLÉDNOUT FOTOGALERII

Těšíme se na další společně prožité dny, měsíce a roky.


NAROZENINOVÉ DÁRKY A DARY

DAREM JE každý, kdo v hospici pracoval či pracuje, každý, kdo pomáhá, modlí se či daruje..

Pacienti a lidé v hospici jsou sobě DAREM navzájem..

Věříme, že společné setkání v rámci oslav 20 let hospice bude pro vás i pro nás také krásným narozeninovým DÁRKEM

Připravujeme pro vás k tomuto výročí také různé upomínkové předměty.

Chcete-li hospic v rámci výročí OBDAROVAT JEŠTĚ VÍCE, a nemůžete se rozhodnout mezi žehličkou a rychlovarnou konvicí, můžete nás obdarovat pomocí tohoto QR kódu.

Nebo jakýmkoliv darem na účet č:

1002334359 / 0800    VS 20


DAREM  je vědomí a radost, že budeme moci poskytovat našim pacientům péči i v dalších letech.

A v tom nám z velké části pomáhají i vaše dary.

Děkujeme.

 

Soubory ke stažení

foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto

20 LET HOSPICE

2.2.2001 byl hospic slavnostně otevřen.

 

nahoru