Jak to chodí v hospici - videozáznam z besedy

Finanční zdroje

Zdroje financování Hospice sv. Štěpána

Financování hospicové péče na celém světě musí být vícezdrojové. Vedle plateb zdravotních pojišťoven a dotací na sociální a zdravotní služby jsou naší velkou oprou individuální a firemní dárci, jejichž dary nám nejvíce umožňují potřebný rozvoj a zachování kvality všech služeb. Rok 2018 jsme uzavřeli s nejnižší účetní ztrátou za posledních osm let.

 

 

nahoru