TOMÁŠ KLUS - benefiční koncert - 25. 8. 2020

Vzdělávání

Jedním z hospicových cílů je šíření myšlenek hospicové a paliativní péče prostřednictvím našeho vzdělávacího centra. Chceme seznamovat laickou i odbornou veřejnost s principy a zásadami paliativní péče. Průběžné odborné vzdělávání pomáhá všem, kteří tuto péči chtějí poskytovat vysoce profesionálně, lidsky a co nejlépe. Zárověň průběžně vzděláváme vlastní zaměstnance, abychom je podpořili v jejich profesním růstu.

Vzdělávání zaměstnanců hospice v roce 2019 podporují: Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, Nadace O2 – „S rukou na srdci“ a Moneta Money Bank.

Kontaktní osoba:

Bc. Markéta Fronková
edukace@hospiclitomerice.cz

tel.: 605 224 982

 

 

nahoru