AUKCE PRO HOSPIC

Projekt Hospic sv. Štěpána - stavební úpravy pro rozvoj sociálních služeb

Projektová podpora - Projekt Hospic sv. Štěpána - stavební úpravy pro rozvoj sociálních služeb

 


Název projektu

Hospic sv. Štěpána stavební úpravy pro rozvoj sociálních služeb

Program

134/06_16_072/CLLD_15_01_234

Název výzvy

7.výzva MAS České středohoří-IROP-Rozvoj komunitních a sociálních služeb obyvatel

Poskytovatel projektu

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Účastník projektu

Hospic sv. Štěpána, z.s.

Finanční hodnota

 3 407 620,78 Kč/ 3 237 239,74 z prostředků EU

Termín realizace

červen až prosinec 2019

 


Projekt spočívá ve stavební úpravě přední části objektu a suterénu budovy Hospice sv. Štěpána. Tato stavební úprava povede jednak k vytvoření nového zázemí pro poskytování Odborné sociální poradny tím, že vznikne prostor pro samostatnou kancelář Odborného sociálního poradenství, jednak v odvodnění stávajícího zázemí sociálních služeb a ve vybudování nových skladovacích prostor pro pomůcky zapůjčované v rámci fakultativní služby Odborné sociální poradny, a také vybudováním širšího, technicky vyhovujícího bezbariérového nájezdu - nájezdové rampy, která umožní pohodlnější a bezpečnější manipulaci s uživateli pobytových služeb z a do objektu Hospice.

 

nahoru