10. Běh pro hospic

Projekt Hospic sv. Štěpána - stavební úpravy pro rozvoj sociálních služeb 2019

Projektová podpora - Projekt Hospic sv. Štěpána - stavební úpravy pro rozvoj sociálních služeb

 


Název projektu

Hospic sv. Štěpána stavební úpravy pro rozvoj sociálních služeb

Program

134/06_16_072/CLLD_15_01_234

Název výzvy

7.výzva MAS České středohoří-IROP-Rozvoj komunitních a sociálních služeb obyvatel

Poskytovatel projektu

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Účastník projektu

Hospic sv. Štěpána, z.s.

Finanční hodnota

 3 407 620,78 Kč/ 3 237 239,74 z prostředků EU

Termín realizace

červen až prosinec 2019

 


Projekt spočíval ve stavební úpravě přední části objektu a suterénu budovy Hospice sv. Štěpána. Tato stavební úprava vedla jednak k vytvoření nového zázemí pro poskytování Odborné sociální poradny tím, že vznikl prostor pro samostatnou kancelář Odborného sociálního poradenství, jednak v odvodnění stávajícího zázemí sociálních služeb a ve vybudování nových skladovacích prostor pro pomůcky zapůjčované v rámci fakultativní služby Odborné sociální poradny, a také vybudováním širšího, technicky vyhovujícího bezbariérového nájezdu - nájezdové rampy, která umožňuje pohodlnější a bezpečnější manipulaci s uživateli pobytových služeb z a do objektu Hospice.

 

foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
nahoru