AKCE HOSPICE - KALENDÁŘ

2018

Fyzické osoby, individuální dárci v r. 2018

Už 18 let pomáháte. V r. 2018 nás podpořilo 1296 individuálních dárců. Všem moc děkujeme!

nahoru