Jindřich Štreit - S láskou

Konference pro zdravotnickou veřejnost

Odborná konference na téma paliativní medicíny a hospicové péče


15. Odborná konference paliativní medicíny a hospicové péče

11. listopadu 2021 "Péče a podpora pečujících"
Akce se bude konat v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích.


Každoročně pořádáme Odbornou konferenci na téma paliativní péče. Konference je akreditována MZ a je určena pro odbornou zdravotnickou veřejnost: lékaře, zdravotní sestry a ošetřovatele, sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách.

Přednášející a hosté
Jednotlivé příspěvky a kazuistiky přednáší renomovaní a zkušení odborníci z oboru paliativní medicíny. Zabýváme se nejen čistě zdravotnickou problematikou, ale i sociálně právními aspekty paliativní a hospicové péče.

Cíl

Cílem těchto konferencí je seznamovat zdravotnickou veřejnost s problematikou paliativní a hospicové péče v celé její šíři a na konkrétních příkladech ukazovat její přínos pro naše zdravotnictví i pro jednotlivé pacienty.


Konferenci podporuje Ústecký kraj:


Jaká byla poslední konference?

 

foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
nahoru