Držme se až do konce. Podpořte domácí hospic.

Konference pro zdravotnickou veřejnost

Odborná konference na téma paliativní medicíny a hospicové péče

Konference pro zdravotnickou veřejnost

Každoročně pořádáme v Litoměřicích Odbornou konferenci na téma paliativní péče.
Konference je akreditována MZ a je určena pro odbornou zdravotnickou veřejnost: lékaře, zdravotní sestry a ošetřovatele, sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách

Letošní konference se uskuteční 16. listopadu 2022 v Kulturním a konferenčním centru Litoměřice.

Předběžný program přednášejících: Mgr. Viera Ivanovová. MUDr. Jitka Polišenská (IKEM Praha), Mgr. Helena Petrová (IKEM Praha), MUDr. Michal Kouba (Ústav hematologie a krevní transfuze). S kazuistikami z hospicové péče vystoupí psychoterapeutka Mgr. Martina Vondrová a vrchní sestra Martina Vojtíšková.

REGISTRACE ZDE

Vzdělávací akce je pořádána ve spolupráci s Českou lékařskou komorou dle Stavovského předpisu č. 16, a je ohodnocena 6 kreditními body.

Registrační poplatek 600 Kč zahrnuje oběd a občerstvení během akce.

Registrační poplatek uhraďte nejpozději do 13. 11. 2022 na účet Hospice sv. Štěpána.

č.ú.: 100 233 43 59 / 0800, v.s.:  1611

Kontakt: Bc. Markéta Fronková


Cíl

Cílem těchto konferencí je seznamovat zdravotnickou veřejnost s problematikou paliativní a hospicové péče v celé její šíři a na konkrétních příkladech ukazovat její přínos pro naše zdravotnictví i pro jednotlivé pacienty.


Konferenci v roce 2022 podporuje Ústecký kraj a Nadace O2:

             


Jaká byla poslední konference v roce 2021?

 

foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
nahoru