BĚH PRO HOSPIC 2021

Konference pro zdravotnickou veřejnost

Odborná konference na téma paliativní medicíny a hospicové péče


NEJBLIŽŠÍ KONFERENCE:
se měla konat 19.11.2020
v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích.

Z důvodu koronavirové epidemie a nouzového stavu však musela být zrušena.

Děkujeme za pochopení.


Každoročně pořádáme Odbornou konferenci na téma paliativní péče. Konference je akreditována MZ a je určena pro odbornou zdravotnickou veřejnost: lékaře, zdravotní sestry a ošetřovatele, sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách.

Přednášející a hosté
Jednotlivé příspěvky a kazuistiky přednáší renomovaní a zkušení odborníci z oboru paliativní medicíny. Zabýváme se nejen čistě zdravotnickou problematikou, ale i sociálně právními aspekty paliativní a hospicové péče.

Cíl

Cílem těchto konferencí je seznamovat zdravotnickou veřejnost s problematikou paliativní a hospicové péče v celé její šíři a na konkrétních příkladech ukazovat její přínos pro naše zdravotnictví i pro jednotlivé pacienty.


Konferenci podporuje Ústecký kraj:


Jaká byla poslední konference?

 

foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
nahoru