e-shop Bona Fide

XVI. Konference paliativní péče

29.11.2023

vydařená akce přinesla spousta inspirace

XVI. Konference paliativní péče

Konference se zúčastnilo 120 odborníků z různých sociálních a zdravotnických zařízení a to nejen z Ústeckého kraje. Přítomní si vyslechli několik velmi zajímavých a inspirativních přednášek o novinkách na poli paliativní péče v ČR a to i v oblasti péče o nevyléčitelně nemocné děti. Zazněla ale i témata, týkající se samé podstaty paliativní péče, jako byla třeba přednáška MUDr. Zdeňka Kalvacha o důstojnosti člověka, nebo přednáška MUDr. Ireny Závadové, která reflektovala současné problémy a bolesti jednotek následné péče , LDN nebo domovů pro seniory v kontextu nutné potřeby úcty, péče a důstojnosti pacientů.

Stejně tak vzácný a důležitý byl však také čas v přestávkách, který mnozí využili ke sdílení zkušeností  a vzájemné inspirace přímo ze  své praxe.

Všem partnerům prednášejícím i účastníkům děkujeme, že se podílejí na rozvoji paliativní péče v našem regionu.


Na programu byla tato témata:

 • Pastorační a duchovenská péče
  Mgr. Miroslav Erdinger, evangelický farář, lektor soc. práce, komunikace, supervize
 • Aktuální legislativa v paliativní péči
  Mgr. Monika Marková, ředitelka Hospice sv. Štěpána
 • Dlouhodobá a paliativní péče, vzájemné inspirace
  MUDr. Irena Závadová, Lůžka dlouhodobé následné péče, Mělník
 • Zavádění paliativní péče v Domovech sociálních služeb
  program „Spolu až do konce“ - nadační fond ABAKUS
  Ing. Vladimír Vopelka, ředitel DSS Litvínov, Mgr. Magdalena Hejlová, vedoucí soc. úseku, DSS Litvínov
 • Sanitka splněných přání ASČR
  Ing. Petra Homolová, manažer projektu, zdravotnický záchranář
 • Důstojnost/sebeúcta člověka - prastaré téma s novými otázkami
  MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc., internista, geriatr, člen etické komise ČLK
 • Aktuální výzvy v dětské paliativní péči.
  Ing. Jiří Krejčí, ředitel Institutu Pallium, manažer sekce dětské paliativní péče České společnosti paliativní medicíny

Konference se koná za finanční podpory Ústeckého kraje a Nadace Komerční banky, a.s. - Jistota. Děkujeme za podporu.
  

 

foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
nahoru