Věncování

21. 11. 2018

 

Hospicová lůžka

Jsou určena těm nemocným, kteří potřebují paliativní léčbu, z jakéhokoliv důvodu nemohou být doma ani v jiných zařízeních. 


Žádost - hospicové lůžko


Co nemocným poskytujeme:

 • specializovanou péči pro zvládání, tlumení a tišení projevů nevyléčitelných onemocnění v terminální fázi - bolesti, dušnosti, zvracení a dalších zažívacích obtíží, krvácení, nespavosti, úzkosti, strachu

O koho a jak pečujeme?

 • o pacienty v terminálním stavu (tedy v posledním stádiu onemocnění) a jejich rodiny z celé ČR
 • o pacienty, u kterých byla ukončena léčba
 • 24 hodinová péče sester a lékařů
 • možnost využití služeb psychologa a dobrovolníků
 • možnost využití volnočasových aktivit (dílnička ručních prací, hudebně-literární odpoledne) 
 • bohoslužby v naší kapli
 • pomoc rodině a rodinným příslušníkům i po úmrtí pacienta

Kolik lůžková péče stojí pacienta a jeho rodinu?

 • 200,- Kč / každý započatý den pobytu
 • Pokud pacient pobírá příspěvek na péči, náleží tento příspěvek hospici po celou dobu jeho hospitalizace.

Jak probíhá přijetí?

Předně je třeba zaslat vyplněnou žádost včetně lékařské zprávy.
Lze zaslat emailem, faxem, poštou, nebo osobně.
V případě, že žádost budete posílat e-mailem, soubor prosíme zazipujte, z důvodu ochrany osobních údajů.

Po přijetí žádosti, následují tyto kroky:

 • schválení žádosti naším lékařem
 • domluvení termínu přijetí se sociální pracovnicí dle volné kapacity (v řádu dnů až týdnů)
 • příjem pacienta
 • podpis smlouvy při přijetí do péče
 • vyřízení příspěvku na péči 

Co s sebou?

 • občanský průkaz
 • kartičku pojišťovny
 • rozhodnutí o příspěvku na péči (pokud pacient pobírá)
 • základní hygienické potřeby

Nejčastější otázky:

Co když nemáme na platbu?

Pokud příjmy pacienta nejsou prokazatelně dostačující k úhradě pobytu v našem zařízení (např. pobírá dávky v hmotné nouzi), lze podat žádost o dočasné snížení platby. 

Můžu mít s sebou doprovod?

Ano, na každém pokoji je lůžko pro doprovázející osobu, lze využít i možnost stravování - obojí hrazeno samostatně dle platného ceníku.

Můžu mít s sebou zvířátko?

Ano, pokud je pacient schopný se o něj sám postarat nebo má zajištěnou péči.


Prohledněte si krátké video o našich službách:

nahoru