TOMÁŠ KLUS - benefiční koncert - 25. 8. 2020

Služby

Poradenství

Poradenství

Služba je určena rodinám s těžce nemocným rodinným příslušníkem. Poskytujeme nejen potřebnou...

Lůžková péče

Lůžková péče

Je určena těm nemocným, kteří potřebují paliativní léčbu, z jakéhokoliv důvodu nemohou být...

Domácí péče

Domácí péče

Cílem naší práce je zajistit nemocnému i jeho rodině maximální kvalitu života v domácím prostředí.

Půjčovna pomůcek

Půjčovna pomůcek

V souvislosti s opatřeními proti šíření koronaviru funguje od 16.3. 2020 půjčovna pomůcek pouze...

Prádelna

Prádelna

Praní prádla pro veřejnost je jednou ze služeb, jejich využitím pomůžete nejen sobě, ale i...

Ambulance paliativní medicíny a léčby bolesti

Ambulance paliativní medicíny a léčby bolesti

Slouží všem, kteří trpí bolestmi nebo jinými obtížemi doprovázejícími závažná onemocnění.

nahoru