e-shop Bona Fide

Domácí hospicová péče

Cílem je zajistit nemocnému i jeho rodině maximální kvalitu života v domácím prostředí.

 

Žádost - domácí hospic

Žádosti pacientů jsou aktuální max.6 měsíců po jejich doručení anebo od posledního kontaktu s rodinou či pacientem. Po uplynutí této doby budou skartovány.

Lékařská a sesterská pohotovost na telefonu (24 h/7 dní v týdnu) je určena pouze pro pacienty již přijaté do péče domácího hospice.


O koho pečujeme

 • o pacienty v terminálním stavu (tedy v posledním stádiu onemocnění)
 • o pacienty, u kterých byla ukončena léčba
 • o rodiny těchto pacientů

Péče

 • vizity lékařů a pravidelné návštěvy sester
 • možnost využití služeb psychologa a dobrovolníků
 • pomoc rodině a rodinným příslušníkům i po úmrtí pacienta
 • součástí týmu DH jsou i dobrovolníci, kteří jsou připraveni vám pomoci v době, kdy u vás nebude moci být nikdo jiný z týmu

Principy služby

 • Dojezdová vzdálenost je do 30 km od Litoměřic.
 • Je nutná přítomnost pečujícího 24 hodin denně.
 • Lékařská a sesterská pohotovost na telefonu (24 h/7 dnív týdnu) je určena pouze pro pacienty již přijaté do péče domácího hospice.
 • Pacienti i rodina rozumí službě a souhlasí s jejími principy.

Domácí hospicová péče je plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění, proto je pro uživatele zdarma.


Žádost a přijetí pacienta do domácí péče

 • Předně je třeba zaslat poukaz K nebo vyplněnou žádost včetně lékařské zprávy.
  Lze odeslat naskenované emailem, faxem, poštou nebo osobně. 
 • kontaktujte sociální pracovnici.
 • Žádosti pacientů jsou aktuální max.6 měsíců po jejich doručení anebo od posledního kontaktu s rodinou či pacientem. Po uplynutí této doby budou skartovány.


 • Po  přijetí poukazu K nebo žádosti včetně lékařské zprávy, následují tyto kroky:
 • domluva se sociální pracovnicí
 • první návštěva vrchní sestry a sociální pracovnice k přednastavení služby a domluvení plánu péče
 • příjem lékařem a sestřičkou, po kterém již má klient a rodina možnost využívat 24h pohotovost sester na telefonu
 • možnost zapůjčení pomůcek

Nejčastější otázky:

Co když k nám chodí pečovatelka v době, kdy jsme v práci?
Pečovatelka, pokud nahrazuje péči rodiny po dobu, kdy je hlavní pečující mimo domov, je pro nás možným zastupujícím pečujícím a je tedy možné péči poskytovat.

Jak často k nám budete jezdit?
Minimální počet návštěv jsou dvě za týden – pondělní s novou dokumentací a poté jeden den v týdnu vizita lékaře. Na dalších návštěvách se domlouváme dle potřeb nemocného a rodiny.


Příběhy z domácího hospice - články

Podívejte se na krátké video o našich službách:

Podívejte se na příběh z domácího hospice:


Zde ve vysílání ČT v Událostech z 11.2.2022, ve 34 min. najdete reportáž z našeho domácího hospice.


Možná vám některé otázky pomůže zdodpovědět článek z poradny domácího hospice Cesta domů


Domácí hospic podporují:

Soubory ke stažení

nahoru