Jak to chodí v hospici - videozáznam z besedy

Domácí péče

  Cílem je zajistit nemocnému i jeho rodině maximální kvalitu života v domácím prostředí.


Kontaktní osoba:

Mgr. Dagmar Pelcová, DiS.
tel.: 731 604 052, 416 733 185-7
fax: 416 736 704
E-mail: domaci@hospiclitomerice.cz


Domácí hospicová péče

Cílem naší práce je zajistit nemocnému i jeho rodině maximální kvalitu života v domácím prostředí.

 

Terénní odlehčovací služba

Cílem této služby je poskytnout pečujícím osobám možnost odpočinku a zároveň umožnit nemocnému zůstat v domácím prostředí. 

Diagnostické návštěvy

Cílem naší práce je zjištění stávajícího stavu nemocného a navržení dalšího postupu na základě místního šetření.        

nahoru