10. Běh pro hospic

17. výročí Hospice sv. Štěpána, 2018

17. výročí Hospice sv. Štěpána, 2018

Děkovná mše sv. za 17 let fungování hospice se konala  6. února v hospicové kapli sv Štěpána za účasti litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta, gen. vikáře Mons. Martina Davídka a P. Jozefa Szeligy, který pravidelně navštěvuje i naše pacienty a poskytuje jim duchovní a svátostnou posilu. Mše sv. se spolu s paní ředitelkou Mgr. Monikou Markovou zúčastnili i někteří zaměstnanci hospice a zástupci místní farnosti. Nechyběl ani spoluzakladatel hospice pan Tomáš Smolek. Milé společenství doplnili také někteří pacienti, kteří se pak s ostatními sešli u slavnostního pohoštění a podělili se spřítomnými o poutavé vyprávění ze svého života. Hospic je nejen domem, ale i krásným společenstvím lidí, kde má každý své místo a svou nezastupitelnou roli. A hospic jako celek již neodmyslitelně patří k Litoměřicím a vnáší do místní komunity ducha solidarity a vzájemné pomoci. To vše se vytváří a utužuje již krásných 17 let. Děkujeme všem, kdo se na tomto díle jakkoliv podíleli a podílejí.

V úterý 6.2. jsme při mši svaté děkovali za 17 let práce hospice. Mysleli jsme při tom na všechny minulé i současné pacienty, zaměstnance, dobrovolníky i dobrodince. Děkujeme otci biskupovi za sloužení mše svaté i za promluvu. V ní mimo jiné zaznělo: "Balzámem pro nemocného, jakousi vzácnou duchovní myrhou, působící jako pohlazení, často účinnější než drahé léky, je naše projevená trpělivost a soucítící pozornost. Nemocný si tím sám ověřuje, že není už odepsán ...

foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
nahoru