10. Běh pro hospic

Hospice pečují o život i v jeho závěru. Neukončují ani život, ani dobu péče.

Vyjádření k článku na iDnes z 25.3.2023

Hospice pečují o život i v jeho závěru. Neukončují ani život, ani dobu péče.

Téma domácích hospiců a délky hrazené péče se nedávno stalo opět lakavým tématem pro některá média... Bohužel informace tak, jak je podal titulní článek v iDnes ze dne  25.3., jsou velmi zavádějící. Nabízíme aktuální vyjádření Fóra mobilních hospiců,se kterým se plně ztotožňujeme.


??“Fórum mobilních hospiců se důrazně ohrazuje proti článku na iDNES.cz z 25.23.2023. Článek je plný lží a polopravd a výrazně tím poškozuje obraz mobilních hospiců v očích veřejnosti.” říká Monika Marková, předsedkyně představenstva Fóra mobilních hospiců a ředitelka Hospice sv. Štěpána:

?Nikdo pacienty v hospicích nezabíjí. Pokud někdo takové podezření má, je povinen to oznámit na policii.

?Smyslem aplikace opiátů je zlepšit kvalitu pacientova života v jeho závěru. Podávají se za účelem zmírnění zejména bolestí.

? To, kdy pacienty přijímáme do péče, je dáno lékařskou indikací, a nikoli předpokládanou délkou péče.

?Mobilní hospice pečují tak dlouho, jak pacienti potřebují.

?V naprosté většině případů je průměrná doba pro hospice dostačující.

? S pojišťovnami nebojujeme, ale vyjednáváme.


Přečtěte si také vyjádření spřáteleného domácího hospice CESTA DOMŮ,  a Centra paliativní péče, jejichž představitelé celou věc vysvětlují podrobněji.

nahoru