10. Běh pro hospic

Místnost posledního rozloučení

Díky aukcím, máme opět důstojný prostor

Místnost posledního rozloučení
Na konci roku 2022 jsme dokončili rekonstrukci místnosti posledního rozloučení a to díky posledním dvěma aukcím (z r. 2020 a 2021).
 
Srdečně děkujeme všem umělcům, tvůrcům  a dárcům za to, že nám do aukce věnovali svá díla nebo zážitky i těm, kteří si nakonec tato díla vydražili. Aukce byla sice z důvodu Covidu tehdy rozdělena a dvakrát přesunuta na jiný termín, ale ve výsledku nám přinesla téměř  400 000 Kč. A tak jsme se mohli pustit do náročné rekonstrukce. Náročnost spočívala nejen ve stavebních úpravách (oprava omítek, elektroinstalce, výměna podlahové krytiny) ale hlavně v tom, že rekonstrukce zasahovala do běžného provozu hospice a my jsme museli pro tyto účely zatím využívat jiné náhradní prostory. Proto se i celá věc časově protáhla. Nyní se však radujeme, že dílo je u konce.
 
Rodiny a blízcí se tak mohou rozloučit se svým zemřelým blízkým člověkem a to i bezprostředně po úmrtí v důstojném a přívětivém prostředí.
Takové rozloučení je důležitou součástí procesu truchlení, která pozůstalým pomůže vyrovnat se se ztrátou blízkého. Loučení se také může přizpůsobit představám pozůstalých. Jak takové rozloučení může probíhat? Personál lůžko se zemřelým hezky upraví, kolem rozmístí květiny, svíčky. Připraví židle, ale třeba i deky tak, aby se pozůstalí cítili komfortně, protože místnost je chladná.
Rozloučení umožňuje dát průchod smutku a pomáhá pozůstalým vyrovnat se se smrtí blízkého, zároveň je pro pozůstalé příležitostí vyjádřit si vzájemně podporu a sdílet vzpomínky na zemřelého.
 
Místnost jsme vybavili jednoduše i s ohledem na hygienické předpisy, ale zárověň jsme chtěli dát místu klidný a vzdušný charakter. Proto jsme oslovili také uměleckou sklářku Lucii Houšťovou, aby zhotovila skleněnou vitráž, jako dominantu celého prostoru. Sklo se jevilo i jako vhodný materiál pro částečnou propustnost světla do suterénního prostoru. Lucie zvolila krásný motiv jinanového listu, který svým tvarem tak trochu symbolizuje rozepjaté dlaně. A zároveň je to dominantní strom přilehlého parčíku hospice, kam chodí naši pacienti často odpočívat či rozjímat a stejně tak ti, kterým někdo blízký u nás odešel. V této skleněné vitráži  v jemných pastelových odstínech se tak spojuje tento pozemský život s tím, co nás přesahuje. Prostor je doplněn jednoduchým dřevěným křížem, symbolem víry a nděje. Do dřeva kříže jsou vsazeny drobné skleněné perly, které připomínají slzy. Ty jsou nejen projevem smutku, ale i vzpomínání a soucitu a také symbolizují očištění. Celek doplňují moderní svícny z broušeného betonu.
K rozloučení často patří i nějaká hudba - často ta, kterou měl zemřelý rád. Proto počítáme i se zvukovou technikou za účelem přehrání oblíbené skladby či autora. Předsíň jsme vybavili pohodlnými křesly a stolkem, abychom měli možnost zklidnit a zpříjemnit smutné chvíle pozůstalých. Každá drobnost je důležitá.
 
Podívejte se  na fotografie z rekonstrukce, z přípravy vitráže a z hotové místnosti.
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
nahoru