10. Běh pro hospic

Nový transportér PEUGEOT Expert pro terénní službu

díky podpoře EU

Nový transportér PEUGEOT Expert pro terénní službu

Nové elektromobily pro terénní služby Hospice sv. Štěpána

 

 

2022/2023

 

První etapa plnění projektu s registračním číslem CZ.06.6.127/0.0./0.0/21_124/0017279  Pořízení automobilů pro terénní službu Hospice sv. Štěpána

2022/2023

 

V rámci projektu nám byl 23.05.2023 předán dodavatelem Nelagia s.r.o. první vůz transportér PEUGEOT eExpert v provedení L3. 

Transportér eExpert je pro nás řešení, které garantuje bezpečný a ekologický udržitelný provoz. Plné využití nalezne v zajištění péče o pacienty našeho domácího hospice. K těmto pacientům, které má hospic v péči, je třeba dopravit všechny potřebné kompenzační pomůcky, mezi které nejčastěji patří polohovací lůžka, koncentrátory kyslíku, invalidní vozíky, antidekubitní matrace a jiné vybavení nemalých rozměrů a váhy. V tomto směru bude nový transportér velkým pomocníkem.

Předání vozu zajistili Vedoucí provozu Marek Jirků a ředitelka Hospice sv. Štěpána  Mgr. Monika Marková.

Celý projekt spočívá v nákupu celkem 3 nových elektromobilů pro terénní služby hospice za účelem zajištění bezpečněho a ekologicky udržitelného každodenního provozu. Další dva osobní vozy plánujeme nakoupit na podzim v r. 2023, podle možností dodavatele. Cílem je zajistit dostupnou péči o těžce nemocné pacienty domácího hospice a terénních odlehčovacích služeb v okruhu 30 km od Litoměřic a to s důrazem na snižování spotřeby pohonných hmot a tedy i celkových nákladů. Osobní vozy budou využívat především členové multidisplinárního týmu (lekaři, sestry, soc.pracovnice, terapeutka). 


Děkujeme za podporu Ministerstvu pro místní rozvoj a Evropskému fondu pro regionální rozvoj.

foto
foto
foto
foto
foto
nahoru