10. Běh pro hospic

Pořízení automobilů pro terénní službu Hospice sv. Štěpána

druhá etapa plnění projektu 2022/2023

Pořízení automobilů pro terénní službu Hospice sv. Štěpána

Druhá etapa plnění projektu s registračním číslem CZ.06.6.127/0.0./0.0/21_124/0017279  Pořízení automobilů pro terénní službu Hospice sv. Štěpána

2022/2023

V druhé fázi projektu „pořízení automobilů pro terénní službu  Hospice sv. Štěpána“ nám společnost Aspecta Trading, s.r.o. dne 21. července dodala dva vozy Hyundai KONA electric. Obnovíme tak náš vozový park.
Tyto elektromobily nejenže budou garantovat bezpečný a ekologicky udržitelný provoz, ale využití naleznou především v zajištění péče o klienty naší terénní odlehčovací služby a pacienty našeho domácího hospice. Pravidelné návštěvy pacientů a klientů, tak budou pro pečující personál - pečovatelky, sestry, sociální pracovnice i lékaře opět spolehlivé, komfortní a bezpečné.

Převzetí vozů zajistili tentokrát vedoucí provozu Marek Jirků a místopředseda spolku Hospice sv. Štěpána Miloslav Marek.

Děkujeme za podporu.

foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
nahoru