10. Běh pro hospic

1 118 000 Kč! Děkujeme!

Rozsvítili jste hvězdy pro hospic!

PŘINÁŠÍTE SVĚTLO TAM, KDE HO UBÝVÁ! DĚKUJEME!

Naše poděkování

Nevyléčitelně nemocní potřebují i Vaši pomoc. Nemocný člověk je křehký a zápasí s mnohými obtížemi fyzického i emočního charakteru. My našim nemocným pomáháme, aby tyto těžkosti překonali a mohli žít důstojný a naplněný život až do konce. DĚKUJEME, že spolu s námi činíte život každého z nich snesitelným a důstojným. Chceme i v této obtížné době zachovat naše služby tak, aby naplňovaly po všech stránkách potřeby těch, kteří jsou v závěru své životní pouti.

Letos se musíme kromě běžných výdajů  vypořádat především se zvýšenými provozními náklady na chod celého domu i na cestovní náklady v domácím hospici. Také pokrytí mezd zdravotnického a podpůrného personálu je velkou výzvou, obvzláště potřebujeme zajistit víkendové pohostovosti lékařů pro domácí hospic. Stále více se věnujeme i těm, kteří zde zůstávají - psychosociální a terapeutická podpora v období ztráty blízkého člověka je stále aktuálnější a pomáhá předcházet dlouhodobým traumatům jednotlivce i celých rodin. I jedna taková podpůrná konzultace má smysl.
Čekají nás také velké rekonstrukce - výměna podlahových krytin, rekonstrukce vodovodního potrubí, instalace dalších zvedáků pro těžké imobilní pacienty, obnova sanitárního zařízení, apod.. Získali jsme skvělé dotace, které však předpokládají naše spolufinancování. S rostoucími cenami roste i výše naší spoluúčasti.


Věříme, že s Vaší podporou to zvládneme!

Děkujeme, že svými dary pomáháte s námi!

 

Podívejte se snámi na jeden z příběhů z domácího hospice:

nahoru