10. Běh pro hospic

Výsledky systémového hodnocení hospicové péče

Centrum paliativní péče 2021-2022

Výsledky systémového hodnocení hospicové péče

Závěrečná zpráva pokytuje hospici komplexní informace zpracované členy výzkumného týmu Centra paliativní péče na základě několika nástrojů a dat (data o struktuře organizace, anonymizované informace o pacientech, evaluační dotazníků pozůstalých). Z této zprávy pro náš hospic vyplývají tyto závěry:

"V obou letech (2021-2022) Systémového hodnocení kvality hospicové péče získal Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích nejvyšší hodnocení od svým respondentů a nejméně kritických připomínek. Přestože máte mírně nižší úvazek lékaře, než srovnatelné hospice, vaši pozůstalí byli spokojeni, jak s množstvím kontaktu s lékaři, tak s množstvím a srozumitelností podávaných informací. Vaši zaměstnanci dokážou odhadnout přesně správné množství emoční podpory a vaši respondenti si váží i vaší dlouhodobé pomoci v zármutku. Oproti roku 2021 klest počet pacientů, kteří by v péči byli jeden den a méně. Délka pobytu v lůžkovém hospici je podobná, jako v domácím, což znamená, že lůžková péče je o něco kratší, než je v lůžkových hospicích běžné, délka domácí péče je naopak významně delší. Pokud by vaši pozůstalí chtěli něco změnit, je to nejčastěji lepší provázanost s péčí ostatních zdravotnických zařízení, která by jim umožnila dostat se do vaší péče dříve. Druhým bodem je pak kvalita stravy v lůžkovém hospici."

Celá zpráva zahrnuje témata o všech okolnostech péče - kdo navrhuje péči, délka péče, zdroj informací o nevyléčitelné nemoc, místo pobytu před přijetím do péče, povědomí o konci. informace ohledně podávaných léků, citová a duchovní podpora, nabídnutí pomoci v zármutku, pomoc s postupem po úmrtí, poskytování informací o zdravotním stavu, komunikace a mnohem více.

Výsledky celého výzkukmu jsou pro nás velmi potěšující a díky nim můžeme dobře pracovat s našimi silnými i slabšími stránkami. A zároveń poskytuje podklady pro změny v oblasti fungování hospicové péče v České republice. Takto odborně zpracované hodnocení má pro nás velký význam, proto budeme ve spolupráci s Centrem paliativní péče i nadále spolupracovat.

Více informací o celém projektu, kompletní zprávu o péči v našem hospici ke stažení i odkazy na celorepublikový průzkum najdete v dokumentech na našich webových stránkách.

Děkujeme Centru a všem členů jeho týmů, ale také Nadaci Komerční banky, a.s. - Jistota, která celý výzkum od roku 2019 pomáhala financovat.

 

nahoru